Sökning: "Mehrunnessa Arif"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mehrunnessa Arif.

 1. 1. Övervikt och fetma hos barn inom barnhälsovården : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mehrunnessa Arif; Noomi Magnusson; [2019]
  Nyckelord :barnfetma; barnhälsovård; föräldrar; tidig prevention; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är idag en växande folkhälsoutmaning, inte minst för barn. Detta utgör en del av barnhälsovårdens arbete och distriktssköterskan har en viktig roll i det preventiva arbetet. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar mödrars beslut gällande valet att amma/inte amma sitt spädbarn : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Mehrunnessa Arif; Thérése Bergström; [2012]
  Nyckelord :Breast feeding; mothers; fathers; attitude; perspective; behavior and choice.;

  Sammanfattning : Fördelarna med amning är många, trots detta tar allt fler mödrar beslutet att delvis amma/ inte amma sina barn. Syfte: Syftet med denna studie var att erhålla mer kunskap om samt undersöka vilka faktorer som påverkar mödrars beslut att amma/ inte amma. LÄS MER