Sökning: "Mejeri"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Mejeri.

 1. 1. CSR inom mejeri- och klädbranschen : En kvantitativ studie om konsumenters åsikter kring CSR inom två olika branscher

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :David Grönlund; Johan Hirsch Rabe; [2019]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Consumer Decision Strategy; Green marketing; Eco-branding; Greenwashing; Dairy industry; Clothing industry; Sustainability; Consumer behavior; Corporate Social Responsibility; CSR; Konsumenbeteende; Grön marknadsföring; Gröna varumärken; Greenwashing; Mejeribranschen; Klädbranschen; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Implementation av ett CSR-engagemang innebär stora ekonomiska påfrestelser på ett företag vilket kan visa sig vara problematiskt för företag då konsumenterna uppger att de är villiga att överväga CSR men när det gäller verklig konsumtion är det få konsumenter som tar hänsyn till CSR. Syftet med denna uppsats är därför att kartlägga åsikterna om företags CSR inom mejeribranschen och klädbranschen hos konsumenter i Stockholm län. LÄS MER

 2. 2. Vattenrening vid biltvätt : Exemplet Arla Foods i Kallhäll

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Joel Suokko; [2018]
  Nyckelord :Petrit E; ZinkStop; sand; filter; biltvätt;

  Sammanfattning : Denna rapport har undersökt några av de vattenreningsmetoder som används vid fordonstvättar i Sverige. Fokus har lagts vid kemisk-, biologisk-, elektrokemisk-, hydrocyklon-, jonbytar-, filter- och membranrening. LÄS MER

 3. 3. Gefleortens Mejeriförening : Orsaken bakom fusionen med Arla Foods

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Felicia Norén; Sofia Ronström; [2018]
  Nyckelord :kooperativ; mejeri; svenska mejerimarknaden; transaktionsspecifika tillgångar; transaktionskostnader; äganderättsteori; agentteori;

  Sammanfattning : Den svenska mejerimarknaden har förändrats snabbt och radikalt. Allt fler kooperativa företag försvinner och ett fåtal större aktörer kvarstår. De mindre kooperativa företagen som inte klarar att konkurrera pressas till att fusionera eller köpas upp. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av hygienisk golvränna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emelie Udén; Sara Westerberg; [2017]
  Nyckelord :hygienic; floor; drain; gutter; stainless; steel; design; food; industry; gully; hygienisk; golvränna; rostfritt; stål; design; livsmedelsindustri; golvbrunn;

  Sammanfattning : AB Furhoffs Rostfria grundades i Skövde 1899 för att tillverka kannor och kittlar i koppar. Idag tillverkar de produkter i rostfritt stål för bland annat VVS-system, storkök och diskbänkar för hemmamiljö. Tillverkningen sker i Skövde med en maskinpark som är anpassad för produktion i rostfritt stål. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering och förbättring av produktionslinje

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Axelsson; Henrik Ölmén; [2017]
  Nyckelord :Effektivisering; Produktionsutveckling; Ergonomi;

  Sammanfattning : Examensarbete är utfört på Kvibille Mejeri och innefattar att utforma en paketeringslinje för ädelost. Dagens linje har en maximal produktionskapacitet på två ton per dag, räknat på att det är tre aktörer på linjen. Produktionen innefattar tre olika produkter som ska paketeras. LÄS MER