Sökning: "Melina Hägg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Melina Hägg.

 1. 1. Designverktyg : Vad krävs i designprocessen för omfärgning av bomullsplagg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Melina Bjerker; Mathilda Hägg; [2018]
  Nyckelord :Redye; cotton; design tool; sustainability; textile dyes; Omfärgning; bomull; designverktyg; hållbarhet; textilfärg;

  Sammanfattning : Över 60% av de textilier som slängs i Sverige är fortfarande i användbart skick och genomsnittssvensken slänger cirka 8 kg textilier per år. Efterfrågan på textilier ökar trots det stora överflödet och det beräknas finnas ett underskott på ca 5 miljoner ton cellulosabaserade fibrer redan vid år 2020. LÄS MER

 2. 2. Att leva med en familjemedlem med anorexia : En systematisk litteraturstudie om anorexias påverkan på familjen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabell Larsson; Melina Karlsson; Anna Hägg; [2014]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Familj; Familjefokuserad omvårdnad; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia Nervosa påverkar individen både fysiskt och psykiskt och är en allvarlig och livshotande sjukdom där många av kroppens olika organsystem påverkas. Det är av stor vikt att sjukdomen upptäcks i tid så att behandling snabbt kan sättas in. LÄS MER