Sökning: "Melinda Magnusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melinda Magnusson.

  1. 1. Högläsning i förskolan : En studie om hur förskollärare tillämpar högläsning i planerad undervisning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Melinda Magnusson; Malin Nilsson; [2022]
    Nyckelord :högläsning; förskola; förskollärare; arbetssätt; planerad undervisning; barns lärande;

    Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie behandlar området högläsning i förskolan. I forskning framkommer det att högläsning är ett område som borde ingå i förskolans undervisning dagligen. Det konstateras att högläsning oftast sker som ”läsvila” eller väljs bort med argument om för stora barngrupper (Alatalo & Westlund 2019, ss. LÄS MER