Sökning: "Melinda Sjöholm Linö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melinda Sjöholm Linö.

  1. 1. Teckna röd, gul och blå - varför då?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Fanny Roos; Melinda Sjöholm Linö; [2019]
    Nyckelord :Specialpedagogik; Flexibilitet; Inkludering; individualistisk utgångspunkt; Språkstörning; Språkutveckling;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka rutiner och verktyg som förskollärarna upplever hjälper barnen med språket och vilken kunskap de besitter för att ge barnen en likvärdig utbildning. Vi har valt kvalitativa studier i form av intervjuer där vi intervjuat tre förskollärare och en logoped. LÄS MER