Sökning: "Melissa Melki"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Melissa Melki.

 1. 1. IAS 40 : Skillnader i fastighetsbolagens redovisningar efter implementeringen av IAS 40

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Alev Tütüncü; Melissa Melki; [2007]
  Nyckelord :IAS 40; Förvaltningsfastigheter; justering; verkligt värde;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter införandet av IAS 40 ska nu fastighetsbolagen värdera sina fastigheter till verkligt värde och visa de i sina årsredovisningar. Detta kan ge ett antal problem om inte företagen kan ta till sig nya regler i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Miljöredovisning : Granskning av åtta internationella företags redovisning och utveckling

  Magister-uppsats, ;

  Författare :Melissa Melki; Alev Korkmaz; [2007]
  Nyckelord :Miljöredovisning GRI;

  Sammanfattning : .... LÄS MER