Sökning: "Melissa Nilsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Melissa Nilsson.

 1. 1. Elevers utveckling under matematiska diskussioner om problemlösning : En kvalitativ observationsstudie i årskurs 2 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Melissa Nilsson; Ebba Olsen; [2020]
  Nyckelord :Gruppdiskussion; Matematik; Problemlösning; Problemlösningsförmåga; Undervisningens och lärandets fyra zoner;

  Sammanfattning : Matematikundervisningen inriktas idag till stor del på enskilt arbete i matematikboken vilket leder till att eleverna kan gå miste om tillfällen att utveckla sina förmågor i problemlösning och matematiska resonemang. Kursplanen för matematik för årskurs 1–9 har en stark koppling till problemlösning då problemlösning är kärnan av matematiken. LÄS MER

 2. 2. Problemlösningens roll i matematikundervisningen : En litteraturöversikt över hur undervisning i problemlösning framställs i matematik i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Melissa Nilsson; Ebba Olsen; [2019]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning och undervisning;

  Sammanfattning : Idag ser lektionerna i matematikundervisningen liknande ut i många klassrum runt om i Sverige. Det har visat sig att eleverna under lektionerna ofta får arbeta enskilt i sin lärobok i matematik. LÄS MER

 3. 3. Olämpligt, aldrig brottsligt – en undersökning om lärarlojalitet vid sexualbrott mot elev

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Melissa Ljushem; [2012]
  Nyckelord :Lärarlojalitet; sexualbrott; kollegialitet;

  Sammanfattning : "Eleven i centrum" är sedan länge en självklar del av skolan. Den värdegrunden dominerar, visar forskningen,utom när det handlar om dilemman som rör lärarkollegorna. "Lojalitet mot kollegiet sätts då i första rummet."(Kindberg & Nilsson, 2006:3). LÄS MER

 4. 4. Under statens lykta

  L2-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Andreas Nilsson; Melissa Isla Venegas; [2008]
  Nyckelord :Byggnadsarkeologi; Industrihistoria; Industriarkeologi; Historisk arkeologi; Bränneri; Hyby; Archaeology; Arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Industriarkeologi är en relativt ny gren inom vetenskapen: den kombineras ofta med byggnadsarkeologi för att kunna få en så fullständig bild av objektet som möjligt. Bränneriet i Hyby är ett fullständigt nedgånget industriminne som förutom en fullständig renovering behöver dokumenteras. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk riskvärdering av Väsby centrum

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Jonas Karlsson; Melissa Millbourn; Björn Nilsson; Sara Willander; [2006]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; utrymning; personsäkerhet; köpcentrum; Simulex 11.1.3; CFAST; Detact T2 1.0; Väsby Centrum; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is an evaluation of the fire safety at Väsby Centrum. The report is based on representative fire scenarios, interviews and observations. The fire scenarios have been simulated using CFAST with supporting data from Detact T2. LÄS MER