Sökning: "Melissa Persson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Melissa Persson.

 1. 1. Closed ecological life support systems : cycling of carbon, nitrogen and water

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Hugo Persson; [2020]
  Nyckelord :closed ecological system; cycling; closure; life support; biosphere; CEEF; MELiSSA; Biosphere 2; bioregenerative; CELSS; environmental;

  Sammanfattning : Materially closed life support systems containing biological components that provide atmosphere, food and water for a human crew has been investigated for use in space travel since the 1960s. The internal cycling of organic material is the essence of these systems and their design and function is the question at issue for this thesis, which has been conducted as a literature study. LÄS MER

 2. 2. Stöd och bemötande som föräldrar till barn diagnostiserade med cancer behöver från sjuksköterskor : en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Sara Eriksson; Melissa Persson; [2010]
  Nyckelord :cancer; child; parent; nurse; support; care; encounter; cancer; barn; förälder; sjuksköterska; stöd; omvårdnad; bemötande;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Barncancer drabbar inte bara det sjuka barnet utan också dess föräldrar. Eftersom föräldrarna är barnets trygga bas i livet, är det viktigt att också stödja dem. LÄS MER