Sökning: "Melki"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Melki.

 1. 1. Google Translate och dess påverkan på webbplatser : En undersökning av användbarhet och tillgänglighet för Google Translate som maskinöversättning på webbplatser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Melki; Mischa Kouthoofd-Lans; [2018]
  Nyckelord :Maskinöversättning; användbarhet; tillgänglighet; Google Translate;

  Sammanfattning : Google Translate helps people around the world to translate from one language to another, and translates about 100 billion words every day. The translation is used for all types of information, for essays, on websites, social media or for every day communication. LÄS MER

 2. 2. Shear Strength between a Resin Cement and a Cobalt-Chromium Alloy and Yttria-Stabilized Zirconia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Philipé Melki; Ninib Masso; [2018]
  Nyckelord :Shear strength. Resin cement.;

  Sammanfattning : New trademarks appear on the dental market every year and it is difficult to determine whether they should be used in clinical praxis or not. Numerous studies have been carried out to investigate different types of materials, trying to declare which material is best suited for a certain type of restorations. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av kvalitetsbrister i tjänsteföretag

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Fredrik Fälldin; Michel Melki; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utbytbara kantbalkar : Prefabricerade kantbalkar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Louay Melki; Kenza Bennis; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Body Coupled Communication: Ändring av prototypkort

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/ElektroniksystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/ElektroniksystemTekniska högskolan

  Författare :Isak Andersson; Melki Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Body Coupled Communication; Zimmerman; BCC; BAN; BodyCom; bodycable;

  Sammanfattning : Kommunikation genom att använda människokroppen som  överföringsmedium, med kapacitiv koppling mellan hud och sensor, har varit ett pågående forskningsområde för PAN (Personal Area Network) sedan Thomas Guthrie Zimmerman introducerade tekniken 1995. Anledningen till detta är att undersöka fördelar och användningsområden för en kommunikationsmetod som ej sänder ut RF-signaler och därmed minska risken för obehörig avlyssning. LÄS MER