Sökning: "Mellanösternkonflikten"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Mellanösternkonflikten.

 1. 1. Liberalkonservatister och socialister genom allt? : En ideologianalys av Socialdemokraternas och Moderaternas partimanifest mellan 1948–2014 utifrån Sveriges utrikespolitiska roll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Johansson Hammarlund; Fanny Larsson; [2020]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; Moderaterna; Socialism; liberalkonservatism; konservatism; liberalism; ideologi; ideologianalys; krig; konflikt; samhällsförändring; NATO; bistånd; Kalla Kriget; Balkankonflikten; Mellanösternkonflikten;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till främjad politisk medvetenhet genom en analys av hur Socialdemokraterna och Moderaterna förhåller sig till sina respektive ideologier. Uppsatsen fokuserar på hur partierna i sina partimanifest redogör för Sveriges utrikespolitiska roll, samt om de utvalda partierna bibehåller sin ideologi eller om de frångår denna vid utrikespolitiska frågor. LÄS MER

 2. 2. Med Bibeln som vapen : En jämförande studie av hur olika begrepp används för att tolka Mellanösternkonflikten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hanna Lagerlöf; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER