Sökning: "Mellanförskap"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Mellanförskap.

 1. 1. “Vart kommer du ifrån?” - egentligen : - En kvalitativ studie om kvinnor med dubbel kulturtillhörighet och deras identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Fredriksson Rapp; Maria Lugnehav; [2022]
  Nyckelord :In-betweenship; third culture kid; social identity; cultural identity; immigrants; double cultural affiliation; identity formation; ethnicity; Mellanförskap; social identitet; kulturell identitet; invandrare; dubbel kulturell tillhörighet; identitetsbildning; etnicitet;

  Sammanfattning : This study aims to examine how identity creation in young women is affected by living in an in-betweenship state. In addition, with the help of our interviewees' stories, we also want to highlight the advantages and disadvantages that the women themselves see in this phenomenon. LÄS MER

 2. 2. Att leva i en blandad kultur : En Kvalitativ Studie Om Hur Andra Generationens Invandrare Upplever Mellanförskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Donja Daabas; [2022]
  Nyckelord :Identitet; mellanförskap; särbehandling; tillhörighet; andra generationens invandrare; “vi och dem”.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how people living with a mixed culture experience the integration process in Sweden. The overall point of the essay is to create a greater understanding of how my interviewees, who belong to the second generation of immigrants, experience that their identity is shaped by the fact that they live in mixed cultures at the same time. LÄS MER

 3. 3. "ingen skam, ställ mig i cyphern, alright then, giitu, biro, helfa och máistte" : En studie av samiskt identitetsskapande i samiska raptexter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Jona Mörn; Vidar Eiken; [2022]
  Nyckelord :identity; creating identity; Saepmi; saminess; rap; hiphop; social conditions; thematic textanalysis; identitet; identitetsskapande; Sápmi; samiskhet; rap; hiphop; sociala villkor; tematisk textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur samiska identiteter beskrivs och görs i relation till majoritetssamhället i samiska raptexter. För att uppfylla syftet gjordes en tematisk textanalys av nio låttexter av tre olika samiska hiphopartister. Ett teoretiskt ramverk kring identitet som begrepp togs fram och användes i analysen. LÄS MER

 4. 4. Ett ofrånkomligt mellanförskap - En kvalitativ studie om transnationell identitet hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Matilda Pettersson Bustamante; [2022]
  Nyckelord :Transnationell identitet; andra generationens invandrare; ackulturation; diskriminering; symbolisk interaktionism; dubbelmedvetenhet; etnisk identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I en globaliserad värld har identitet och tillhörighet kommit att bli något som människor allt mer reflekterar över. Andra generationens invandrare är en grupp individer som ofta uppmärksammas inneha en gränsöverskridande etnisk tillhörighet, vilket leder till en transnationell identitet. LÄS MER

 5. 5. Vad har jag för identitet egentligen? : En kvalitativ studie om hur det är att leva med dubbla kulturtillhörigheter hosandra generationens invandrare med kinesiskt ursprung

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Hermez; Elin Huang; [2022]
  Nyckelord :Second generation chinese; dual cultural affiliations; in-betweenship; ethnic identity; Andra generationens invandrare; kineser; dubbla kulturtillhörigheter; mellanförskap; etnisk identitet;

  Sammanfattning : Second-generation immigrants have attested to different experiences they encountered during their upbringing, which were marked by two cultural affiliations. They are regularlyre minded by society that they are not real "Swedes" even though they are born and raised in Sweden in the same way as their Swedish friends. LÄS MER