Sökning: "Mellanmänskligt möte"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Mellanmänskligt möte.

 1. 1. Terapeuters upplevelser av ett mellanmänskligt möte i terapier med kvinnor som upplevt våld i nära relation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ann-Kristin Lublin; [2017]
  Nyckelord :Countertransference; Interpersonal meeting; Psychotherapy; Transference; Mellanmänskligt möte; Motöverföring; Psykoterapi; Överföring;

  Sammanfattning : Inledning: Terapi med en kvinna som utsatts för våld i nära relation kan vara en utmaning för terapeuten då det innebär att lyssna till hur en nära partner till kvinnan har utsatt henne för våld. Det kan bli en smärtsam påminnelse om mörkare sidor av människans existens och kan väcka starka känslor hos den som lyssnar. LÄS MER

 2. 2. Samtal om lidandet i det sociala arbetet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lena Källström; [2015]
  Nyckelord :social encounter; focus group interviews; profession; suffering as a concept; professional encounter; client; social worker; Social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Lena Källström Title: “Conversations about suffering in social work” (Translated title) Supervisor: Christina Erneling Assessor: The aim of this thesis is to investigate how social workers conceptualise, name, relate to and understand the suffering s/he encounters when meeting clients, both from the perspective of self and the other. The study investigates the view of the individual social worker to describe the encounter with help seekers where suffering as a phenomenon is mediated, interpreted and understood This work is of a descriptive character. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenhet av information i samband med ICD-implantation (implanterbar defibrillator)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Marie Bromander; Susanne Johansson; [2014]
  Nyckelord :trygghet; information; ICD-implantation; patienters erfarenhet; delaktighet; mellanmänskligt möte;

  Sammanfattning : Antalet patienter med ICD-behandling (implanterbar defibrillator) ökar. Antalet patienter som behandlas med ICD beräknas vara omkring 1400-2000 patienter/år. Då behandlingen ges på indikationen risk för livshotande hjärtrytmrubbning, är kunskap om bemötande av patienten i en allvarlig livssituation och skapande av delaktighet avgörande. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av vårdrelationen med sjuksköterskor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Sarah Eliasson; Annette Holm; [2014]
  Nyckelord :vårdrelation; patientperspektiv; humor; kontinuitet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Varje dag möter sjuksköterskor patienter inom olika vårdkontext. Oavsett vårdtid är mötet mycket viktigt och leder till en god vårdrelation som främjar och bevarar patienters hälsoprocesser. En fullkomlig vårdrelation bygger på ett mellanmänskligt samspel där ömsesidighet är av största vikt. LÄS MER

 5. 5. Har Läraren något att lära sig av Clownen? : En diskursanalytisk och jämförande studie mellan teaterclownens teknik och den så kallade relationella pedagogikens synsätt på undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :János Dénes Deák; [2013]
  Nyckelord :clown and teacher; relational pedagogy; relationell pedagogik; teaterclown; diskursanalys; mellanmänskligt möte; clown och lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska och uppmärksamma vissa aspekter i clownens agerande och uttryck som enligt mig kan bli en tillgång för lärare. Genom en diskursanalytisk ansats studerade jag hur den så kallade relationella pedagogikens sätt att formulera pedagogik som en fråga om mellanmänskliga möten kan kopplas samman med teaterclownens teknik. LÄS MER