Sökning: "Mellanspänningsnät"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Mellanspänningsnät.

 1. 1. Förhöjd nollpunktsspänning i distributionsnätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Per Ekelöf; [2020]
  Nyckelord :Nollpunktsspänning; jordfel; mellanspänningsnät; kabelnät;

  Sammanfattning : Kristinehamns Energi har under en längre tid haft problem med en förhöjd nollpunktsspänning i sitt distributionsnät. Nollpunktsspänningen varierar en hel del och verkar enligt uppgift vara väderberoende, något vi kan bekräfta då det mättes upp mycket låga nivåer efter en torrperiod i våras. LÄS MER

 2. 2. Reaktiv effekt i Dala Energis framtida mellanspänningsnät

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mark Welbourn; [2019]
  Nyckelord :Power grid; reactiv effect; Underground cable; Capacitor banks; shunt capacitance;

  Sammanfattning : Dala Energi has large-scale plans for grid development and wants to have a better understanding of their current reactive power levels along with a future prognosis based on their plans. Changes in line inductance, shunt capacitance, area and placement put Dala Energi on the path to higher charging currents and higher reactive power generation. LÄS MER

 3. 3. Kabeldiagnostik i mellanspänningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Patrik Våglöf; [2018]
  Nyckelord :Cable diagnostics; Medium voltage grid; Medium voltage cables; Kabeldiagnostik; Mellanspänningsnät; Mellanspänningskablar;

  Sammanfattning : Sundsvall elnät har länge jobbat med att vädersäkra sitt elnät genom att gräva ner sitt mellanspänningsnät och det finns i dagsläget inga riktlinjer för hur mellanspänningskablar skall inspekteras. Målet med denna rapport var att utveckla en metod för hur Sundsvall elnät skulle kunna bedöma skicket på sina mellanspänningskablar, utreda vilka referensvärden borde användas, samt utforma rekommendationer för hur mätningarna borde tolkas i förhållande till möjligheten att fortsätta att ha kablarna i drift. LÄS MER

 4. 4. Elkvalitetsmätning på en av Trafikverkets signalanläggningar inom ERTMS : En undersökning av elkvalitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Sebastian Poppe; [2018]
  Nyckelord :elkraft; elkvalitet; elkvalité; signalanläggning; Trafikverket; järnväg; UPS; Rectiverter; hjälpkraft; kontaktledning; 50 Hz; lågspänningsnät; mellanspänningsnät; högspänningsnär; övertoner; transienter; spänningsvariationer; ERTMS; kraftförsörjning; standarder; FFT; Flimmer; svaga och starka nät; Symmetri och osymmetri; Rippel; avbrottsfri kraft;

  Sammanfattning : The thesis work was carried out within the Swedish Transport Agency's ERTMSproject to assist in deciding on the power supply of the facilities along the railways related to the project. This work applies to areas such as the implementation of the new rectifier, the Rectiverter, and power supply design with focus on redundancy and the overall electricity quality. LÄS MER

 5. 5. Analys av en spänningshöjning på ett mellanspänningsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anton Landqvist; Gustav Eklund; [2017]
  Nyckelord :Spänningshöjning; spänning; elkraft; elkraftsystem; lokalnät; distributionsnät; elnät; mellanspänning;

  Sammanfattning : Denna rapport analyserar följderna av en spänningshöjning i ett mellanspänningsnät från 6 kV till12 kV alternativt till 20 kV. Rapporten undersöker ett befintligt elnät i södra Sverige som ägs avMellersta Skånes Kraft ek. För. (MSK). LÄS MER