Sökning: "Memberstates"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Memberstates.

 1. 1. ATTITYDER TILL KLIMATAÅTGÄRDER: EN FRÅGA OM EKONOMISKA SITUATION ELLER KLIMATORO? - En komparativ studie mellan 10 av EU:s medlemsstater

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elias Lindeblad; [2022-02-02]
  Nyckelord :Klimatanpassningar; Ekonomisk situation; Klimatoro; EU; Europa; Medlemsstater; Jämförande studie; Climate adaptation; Economic situation; Worry about climate change; EU; Europe; Memberstates; Comparative study;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aim to clarify what factors effect citizen’s attitudes toward climate adaptations in the EU member states. Previous research shows that citizen’s economic situation and whether you are worried about climate change or not, are important factors that shapes the attitude towards climate adaptation. LÄS MER

 2. 2. The integration of immigrants: The case of Greece in comparison to France, Germany and Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Dimitra Kallianteri; [2022]
  Nyckelord :Immigrants; integration; Greece; Germany; France; Sweden; adoption; integration policies; integration models; historical social economic changes.;

  Sammanfattning : Migration, a global phenomenon that has grown rapidly in recent years. The present work analyzesthe different conditions of people leaving their origin nation, refugees as well as immigrants. LÄS MER

 3. 3. Ersättning för ideell skada enligt GDPR : En undersökning av artikel 82 i en svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Rudén; [2019]
  Nyckelord :GDPR; Non-material damage; EU-law; Compensation; Article 82; GDPR; Ideell skadda; EU-rätt; Skadestånd; Kompensation; Artikel 82;

  Sammanfattning : The new General Data Protection Regulation (GDPR) imposes new challenges for both authorities and private actors in ensuring the protection of individuals personal data. With stricter rules comes more responsibility and the risk offacing a civil action for damages. LÄS MER

 4. 4. Förändrad hotbild och identitetsbyggande med hjälp av Ryssland? : En fallstudie om EU utifrån fyra medlemsländers förändrade hotbild efter annekteringen av Krim och det efterföljande kriget i Ukraina

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Harald Görts; [2017]
  Nyckelord :Threat perception; identity; internationals relations; European Union; Poland; Sweden; Germany; Italy; Russia; Hotbild; identitet; internationella relationer; Europeiska Unionen; EU; Polen; Sverige; Tyskland; Italien; Ryssland;

  Sammanfattning : This thesis purpose is to examine the development of the European Union’s threat perception and identetity construction in regards to Russia. It uses a qualitive text analysis to study the national security strategies formulated by the memberstates Sweden, Germany, Italy and Poland and how these countries view of Russia is formulated. LÄS MER

 5. 5. In Search of the Ghost of Tom Joad – A study of the “local food” movement and its relation to the legal frameworks of the current food system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Nevander; [2016]
  Nyckelord :public international law; legal history; law and economics; EU law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The industrial food production system have given rise to tens of thousands of local, national and international social movements concerned with food and agriculture, reacting to the perceived social and environmental failures of the industrial food system. One of the directions inside these movements is the internationally based “local food” movement. LÄS MER