Sökning: "Memri"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Memri.

  1. 1. Tolv teckningar och två civilisationer - Om Memris rapportering av konflikten kring Muhammedkarikatyrerna

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Anders Svensson; [2010]
    Nyckelord :karikatyr; Muhammed; Muhammedkarikatyrer; civilisationernas kamp; Huntington; ramverk; Memri; framing theory; Jyllandsposten; Entman; Law and Political Science;

    Sammanfattning : In September 2005 Jyllandsposten published twelve cartoons figurative prophet Muhammad. The reaction from the Muslims were calm until the winter when it became intense. Muslims all over the world showed their frustration about – what they thought – was an offence of their Prophet. LÄS MER