Sökning: "Meningssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Meningssystem.

 1. 1. Vad händer efter döden? : En kvalitativ studie av troende, delvis troende och icke troende kvinnors föreställningar om livet efter döden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linda Andersson; [2020]
  Nyckelord :livet efter döden; föreställningar om livet efter döden; troende; icke troende; meningssystem; sekularisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser troende, delvis troende och icke troende kvinnors föreställningar om livet efter döden. I studien medverkade totalt sex kvinnor, tre kvinnor som beskriver sig som troende, en som beskriver sig som delvis troende och två som beskriver sig som icke troende. LÄS MER

 2. 2. Hur skapas mening efter kriget? En studie om uppkomsten av det kulturella traumat i Syrien och dess effekter på de syriska flyktingarnas liv i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Belal Alabd; [2019]
  Nyckelord :narrative; kultur; post-trauma; diskurs; krig; Syrien; integration; flyktingar; revolution; Social Sciences;

  Sammanfattning : År 2011 utbröt den sociala och politiska revolution i Syrien som senare utvecklades till en väpnad konflikt mellan regimen och olika väpnade folkliga grupper. Under perioden mellan 2012 och 2018 eskalerade konflikten och bredde ut sig i stort sett över hela Syrien. LÄS MER

 3. 3. Meningsskapandeprocessen, sexuella ofredanden och upplevelser utifrån #metoo-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ulrika Stenhamre; [2019]
  Nyckelord :Meningssystem; meningsskapandeprocessen; #metoo; sexuella ofredanden; Crystal Park.;

  Sammanfattning : Denna studie har, genom en kvalitativ intervjustudie och utifrån Parks (2010) modellom meningsskapandeprocessen, undersökt berättelser om sexuella ofredanden och reaktionerefter #metoo-rörelsen. Tre intervjuer har genomförts och analyserats med hjälp avinnehållsanalys där resultatet beskrev hur respondenterna inom ramarna för sina respektivemeningssystem hanterade upplevelsen av sexuella ofredanden, om meningssystemetförändrades i denna process, samt hur meningssystemet förändrades när respondenterna kom ikontakt med #metoo-rörelsen. LÄS MER

 4. 4. Min kropp är mitt tempel : En intervjustudie om hälsa som den nya tidens religion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus de Vreeze; [2018]
  Nyckelord :träning; religion; hälsa; hälsoism; bodybuilding; gym; fitness; personliga tränare; mat;

  Sammanfattning : Denna undersökning har haft som mål att undersöka och förstå hälsoism som begrepp inom bodybuildingkretsar men även om dessa kan uppfattas som religiösa fenomen. Den metod som använts har varit intervjuer, det har varit sex stycken informanter till denna undersökning, fördelningen mellan könen har varit helt jämn, åldersfördelningen har varit relativt jämn med spannet mellan 22 år till 28 år. LÄS MER

 5. 5. Änglars funktion : En jämförande studie av hur änglar framställs i en kristen respektive nyandlig kontext

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Irina Ilvesten; [2016]
  Nyckelord :Angelologi; Änglar; New Age; Spiritualitet; Kristendom; Healing; Meningssystem;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur änglars funktion beskrivs i en kristen respektive nyandlig kontext. Materialet utgörs av texter från sex samtida författare som på olika sätt behandlat frågan; Harold Bloom, Billy Graham, David Albert Jones, Susan R. Garrett, Lorna Byrne och Doreen Virtue. LÄS MER