Sökning: "Menopause"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Menopause.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av sin sexuella hälsa under och efter menopaus

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Andersson; Johanna Loftegård; [2021-02-05]
  Nyckelord :menopaus; postmenopaus; sexuell hälsa; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: Menopause is a natural part of a woman's life that is associated with hormonaland physical changes and means the end of the reproductive period. Menopause is associatedwith a number of symptoms that can affect sexual health. LÄS MER

 2. 2. Unga kvinnors upplevda hälsa med en diagnostiserad bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Natalie Nordqvist; Nathalie Dufva; [2021]
  Nyckelord :breast cancer; experience; young women; bröstcancer; ung kvinna; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancerformen hos kvinnor i hela världen. Det är framförallt äldre kvinnor som drabbas, men en liten del av de drabbade är yngre kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av användningsmönstret av Menopausal Hormone Therapy (MHT)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Sarah Khorsheed; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background Menopausal hormone therapy (MHT) is used to treat menopausal symptoms. The use of MHT decreased after the Women's Health Initiative (WHI) study which proved an increased risk of stroke and breast cancer. In 2019 the Swedish Medical Products Agency was commissioned to update the treatment recommendations of MHT. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa under klimakteriet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Huzevka Israelsson; Sophie Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Climacteric; Sexual health; Sexuality; The nurse s responsibilities; Patientcentered care; Klimakteriet; Sexuell hälsa; Sexualitet; Sjuksköterskans ansvarsområden; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Klimakteriet är en hormonell förändring som alla kvinnor går igenom och är ett resultat av kvinnans fertila år. Den hormonella förändringen påverkar alla kvinnor men på olika sätt och upplevelsen av dess påverkan kan skilja sig mellan olika kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Känsla av sammanhang i relation till fysisk och psykisk hälsa under klimakteriet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologiUmeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Charlotta Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Sense of Coherence; Climacteric Stage; Quality of Life; Mental Health; Känsla av sammanhang; klimakteriet; livskvalitet; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livskvaliteten under klimakteriet och hur kvinnor skattar sin tillvaro påverkas av flera olika komponenter. Förutom sociala och miljömässiga förändringar, drabbas många kvinnor av olika grad av fysiska och psykiska symptom, som påverkar livskvaliteten negativt. LÄS MER