Sökning: "Mensch"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Mensch.

 1. 1. The Man Machine : An idea about where I belong as a designer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Anders Henckel Nielsen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this project I have chosen to use my own story asa starting point. My own experiences from the projectsI have done during my time at Carl Malmsten FurnitureStudies. The purpose of this project is to get an ideaof where I belong design-wise. LÄS MER

 2. 2. Entrepreneurship Education in Swedish Compulsory Schools: The Perception and Implementation from an Educator’s Viewpoint

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Mensch; Tim Van Dijk; [2015]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate the current state of entrepreneurship education in Swedish compulsory schools. In light of the 2011 reform of the national Swedish Curriculum in which entrepreneurship education was first introduced, four schools are examined, through interviews with the principal and two teachers per school, to determine their perceptions and implementations of entrepreneurship education. LÄS MER

 3. 3. "Der Taubstumme ist ein ordentlicher Mensch, wie der Hörende!" : Frågan om människan och de dövstummas människostatus under upplysningen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Jarl Stefan; [2011]
  Nyckelord :deaf-mutes; enlightenment; education; question of man; perfectibilité;

  Sammanfattning : Under upplysningstiden tog den systematiska undervisningen av dövstumma fart. Detta väckte uppmärksamhet och många av deras lärare i både Frankrike och Tyskland blev kända och hyllade för sina prestationer. Dessutom blev den dövstumme ett alltmer vanligt inslag i filosofisk och pedagogisk debatt. LÄS MER

 4. 4. Das Verhältnis zwischen Masse und Mensch in ausgewählten Dramen von Ernst Toller

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Maria Björkman; [2009]
  Nyckelord :Ernst Toller; Masse; Mensch;

  Sammanfattning : Ernst Toller was a German playwright best known for his expressionist plays and for his participation in post World War 1 political upheavels in Münich, Bavaria. In my thesis I focus on three of Toller’s plays - Masses Man (1921), Hinkemann, the German (1923), and Hoppla, We're Alive! (1927) to discuss the relationship between man and masses in Toller’s work. LÄS MER

 5. 5. ”Nästan som ett bröllop…” – en undersökning om gifta och sammanboende pars syn på deras barns dop

  M1-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Steffen Riesenberg; [2009]
  Nyckelord :baptism; rite; rite of passage; Arnold van Gennep; marriage; parents; pastoral care dop; rit; övergångsrit; vigsel; äktenskap; kyrkliga handlingar; föräldrar; själavård; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : For the whole family, the baptism of a child is a meaningful event. In Sweden, parents are often not married when the first child is born. For these families the baptism is the first event the couple experiences together in the church. This paper examines how the understanding of baptism differs between married and unmarried couples. LÄS MER