Sökning: "Mentor"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade ordet Mentor.

 1. 1. Upplevelser av introduktionsperioder och mentorskap av lärare i ämnet idrott och hälsa : "Det kanske är problemet, att det inte är någon tydlighet i det"

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Frithiof Eriksson; [2024]
  Nyckelord :Introduktionsperiod; Mentor; Nyexaminerad lärare; Nybliven lärare; Ramfaktorteori; Riktlinjer;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom området visar att det finns behov av tydligare av introduktionsperioder samt att vad introduktionsperioder ska innehålla är komplext. Syftet med studien är att belysa introduktionsperioder och dess mentorskap från nyexaminerade lärare i ämnet idrott och hälsa och mentorers perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Managing global teams in a knowledge-intensive organization: Middle management’s perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mariam Mazanishvili; Sonam Kundnani; [2023-06-29]
  Nyckelord :Middle management; global teams; global organizations; sensemaking;

  Sammanfattning : Managing global teams in today's world has become the norm for many organizations, placing middle managers in an even more important position, especially in a knowledge-intensive context. Although middle management is frequently discussed phenomena nowadays, there is a need for insights to understand middle management sensemaking of everyday activities in managing global teams in a knowledge-intensive context. LÄS MER

 3. 3. Working with Mentors in Violence Prevention: The experiences and understandings of professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Meron Temesgen; [2023-02-08]
  Nyckelord :Mentors in Violence Prevention MVP ; Youth; Social Norms; Hegemonic Masculinity; Bridging and Bonding;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore the experiences and analyse the understanding the professionals’, who work with youth at one of the schools where Mentors in Violence Prevention (MVP) was implemented, have of their work. Particular emphasis was made on the professionals’ own positioning in relation to the gender theoretical starting points and structural perspective of the MVP-programme. LÄS MER

 4. 4. En armé av läraravlastande tjänster! : Effekten av heltidsmentorer på studieresultat i årskurs 9

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Joy Hallin; [2023]
  Nyckelord :Full-time mentor; teacher relief position; study results; socio-economic background; analysis of variance; primary school; Heltidsmentor; läraravlastande tjänst; studieresultat; socioekonomisk bakgrund; variansanalys; grundskola;

  Sammanfattning : I takt med lärarbristen har det samtidigt väckts ett intresse för nya typer av läraravlastande yrkeskategorier i svenska grundskolan. Det finns en bred variation på benämningar och uppgifter för denna yrkesgrupp och Heltidsmentorer är en av de tjänster som ingår i denna nya yrkeskategori. LÄS MER

 5. 5. Ny i läraryrket : En enkätstudie med kvantitativa och kvalitativa inslag om mentorskapets betydelse för den nya läraren under dennes introduktionsperiod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Cecilia Ahlberg; Petra Skött; [2023]
  Nyckelord :Introduktionsperiod; nya lärare; sociokulturellt perspektiv; kvantitativa och kvalitativa enkäter;

  Sammanfattning : Denna enkätstudie med både kvantitativa och kvalitativa inslag syftar till att få ökad kunskap om hur en tilldelad mentor under introduktionsperioden kan påverka den nya lärarens professionella utveckling. Enligt Skollagen (SFS 2010:800), 2 kapitlet §22, ska en nybliven lärare som examinerats tidigast 2014 ha haft rätt till en introduktionsperiod med tilldelad mentor under sitt första läsår i yrket. LÄS MER