Sökning: "Mentorship"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet Mentorship.

 1. 1. The Support of Incubator and Accelerator Programs in the Entrepreneurial Ecosystem with COVID-19 : A Collective Case Study for Germany

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Leonie Maurer; Frederik Nagel; [2021]
  Nyckelord :Incubator; Accelerator; COVID-19; Support System; Entrepreneurial Ecosystem; Inkubator; accelerator; COVID-19; stödsystem; enterpenörellt ekosystem;

  Sammanfattning : The aim of this thesis paper is to analyse the support of incubator and accelerator programs inthe German entrepreneurial ecosystem with the impact of COVID-19. Incubator and accelerator programs have been established across multiple innovation hubs worldwide over the last decade. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter avarbetsrelaterad stress : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Stina Celander; Isabelle Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Management; Nurses; Occupational stress.; Arbetsrelaterad stress; Hantering; Sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det intensiva och påfrestande arbetet inom hälso- och sjukvården visade sig kunna leda till arbetsrelaterad stress. En hög arbetsbelastning, personalbrist och överbeläggningar var orsaker som kunde öka stressen hos sjuksköterskorna. LÄS MER

 3. 3. Från Kunskap till Styrka : Professionsutvecklingen av yngre officerare i armén

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pär Gånfält; Robert Jarl; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; military officer; Profession of Arms; Military Profession; military education; Swedish Army; apprenticeship; professional socialization; development of the profession; Försvarsmakten; officer; officersprofession; officersutbildning; armén; lärlingstid; yrkessocialisation; professionsutveckling;

  Sammanfattning : Utbildingen av officerare är och har alltid varit ett omdiskuterat ämne. Sedan reformationen av officersutbildningen till Officersprogrammet för drygt tio år sedan – vilket för första gången även gav den nya fänriken akademisk kandidatexamen i krigsvetenskap – har den här frågan återigen aktualiserats. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskors upplevelser av sin första tid på en operationsavdelning : En empirisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emilia Andersson; Madelene Kjetselberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; Newly graduated; Nurse anesthetist s; Surgical ward; Anestesisjuksköterska; Nyexaminerad; Operationsavdelning; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterska är ett avancerat yrke som ställer höga krav på kompetens och självständighet. Forskning visar att nyexaminerade anestesisjuksköterskor upplever stress och otrygghet i sin nya profession. LÄS MER

 5. 5. ”Du ser ju verkligen inte bara ditt ämne, utan du ser ju hela eleven” : Ett relationellt perspektiv på dansundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Denise Björk; [2020]
  Nyckelord :Inclusion; Meaning making; Norms; Relationships; Epistemology; Inkludering; Meningsskapande; Normer; Relationsskapande; Kunskapssyn;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt fem svenska danslärares syn på och erfarenheter av relationer och meningsskapande i sitt arbete på gymnasiet. Studien undersökte utmaningar avseende inkluderande undervisningsmetoder baserade på lärarnas egna erfarenheter. LÄS MER