Sökning: "Mentorskap"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet Mentorskap.

 1. 1. Personalens attityder till och kunskaper om särskilt begåvade elever och lärarnas undervisning i en kommun

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sofie Lökholm; [2020-01-13]
  Nyckelord :Särskild begåvning; gifted; acceleration; berikning; mentorskap; nivågruppering; kvantitativ; enkät; explorativ faktoranalys; kritisk realism; teorier om särskild begåvning;

  Sammanfattning : Syfte:Det finns en begränsad forskning i Sverige om skolpersonalens attityder till och kunskaper om särskilt begåvade elever och lärarnas undervisning. Syftet är att med en explorativ studie med Likertskala undersöka skolpersonalens attityder till och kunskaper om särskilt begåvade elever och lärarnas undervisning i en kommun. LÄS MER

 2. 2. Begåvade elever behöver också hjälp : En systematisk litteraturstudie om matematiskt begåvade elever i de tidigare skolåren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Malin Hermansson; Hanna Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :Matematik; Undervisning; Matematisk begåvning; Identifiering; Differentiering; Krutetskiis förmågor  ;

  Sammanfattning : Följande systematiska litteraturstudie inriktar sig på matematiskt begåvade elever i de tidigare skolåren. Studien syftar till att utifrån tidigare forskning reda ut om och hur undervisningen av matematisk begåvade elever kan bedrivas. LÄS MER

 3. 3. Kompetensöverföring : Hur arbetar arbetsgivare med kompetensöverföring för att säkra kompetenser vid personalomsättning?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Elisabet Emanuelsson; Emese Szabo; [2020]
  Nyckelord :Kompetens; kunskap; lärande; kompetensöverföring; knowledge management;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur industriföretag inom Kronobergs län arbetar med kompetensöverföring för att säkra kompetensen när medarbetare slutar sin anställning. Det vill säga hur företagen arbetar förebyggande med kompetensöverföring av både den praktiska och tysta kunskapen. Studien baseras på kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Ett år efter examen - en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Clara Bjurholm; Marcus Almeida Berglöf; [2020]
  Nyckelord :eget ansvar; förutsättningar; kompetensutveckling; sammanhang; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Högskoleförordningen beskriver att målet med studie- och yrkesvägledarexamen är att fåmed sig kompetenser så att den examinerade studenten självständigt kan arbeta som studieoch yrkesvägledare inom skolväsendet. De förväntas arbeta med vägledning tillsammans med andra professioner i skolväsendet. LÄS MER

 5. 5. Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sanna Bengtsson; Linnea Svensson; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; värde; värdeskapande; värdeförstörande; rektor och skolpersonal.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde. Författare: Linnea Svensson och Sanna Bengtsson. Handledare: Elin Bommenel. Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, Lund Universitet, Campus Helsingborg. LÄS MER