Sökning: "Mercy"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Mercy.

 1. 1. Reconciliation in Bosnia and Herzegovina : A qualitative study on local’s perception on the reconciliation process in Zenica

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Tajda Sisic; [2020]
  Nyckelord :: Bosnia and Herzegovina; Reconciliation; Truth; Mercy; Justice; Peace; Dayton Peace Agreement;

  Sammanfattning : This research sets out to deepen our understanding of how reconciliation has been carried in by the locals in the city of Zenica in Bosnia and Herzegovina, 25 years after an ethnically related war. The thesis takes its methodological point of departure in a qualitative ethnographic field study with 14 semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Fatemiyoun : En begreppsutredande och teoriprövande studie av begreppet ”terrorism” applicerat på Fatemiyoun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Mahdi Nuri; [2020]
  Nyckelord :Terrorism; Fatemiyoun; IRGC; ny terrorism; gammal terrorism; Afghanistan; Syrien; Iran;

  Sammanfattning : During the last decades the word ”terrorism” has a whole different meaning. Brutality has increased and terrorists of today show no mercy on civilians and innocent people.Fatemiyoun, the Iran-supported brigade (Afghani citizens) have immigrated to Iran to take part in war in a third country, Syria. LÄS MER

 3. 3. John Hedberg och välgörenheten : En maktkamp på liv och död i barmhärtighetens tjänst

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Michael Johansson; [2020]
  Nyckelord :Socialt arbete; socialhistoria;

  Sammanfattning : Social care is something that has been subject for debate both in historical times as in the present day. This thesis study the power struggle between the social care organized by the government versus the private charity by doing a case study about John Hedberg, a baptist preacher subject for much debate in public media around the start of the 20th century. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av att leva med diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mercy Kimotho; Nura Nuruhussein; [2020]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Experiences; Living with; Patient; Qualitative study.; Diabetes typ 2; Erfarenhet; Kvalitativ studie; Leva med; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk global folksjukdom. Rökning och fetma är exempel på riskfaktorer som leder till utveckling av sjukdomen. Grundbehandling är egenvård som inkluderar att äta en hälsosam kost, fysisk aktivitet samt följsamhet till eventuell medicinering. LÄS MER

 5. 5. Ensamkommande flyktingbarns hälsa - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Elin Axelsson; Mathilda Jerenius; [2019-10-14]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; hälsa; människorättsperspektiv; folkhälsoperspektiv; Unaccompanied refugee minors; health; human rights perspective; public health perspective;

  Sammanfattning : Background:The complexity of lone refugee children’ s vulnerability in terms of politicaleconomy, social and mental health phenomena has a big range. Lone refugee children arevulnerable due to the interaction between traumatic events and the separation from lovedones. LÄS MER