Sökning: "Merete Schei Klomsten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Merete Schei Klomsten.

 1. 1. Faktorer som påverkar följsamhet vid ögondroppsbehandling hos glaukompatienter : Litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Merete Schei Klomsten; Belend Östman; [2019]
  Nyckelord :Följsamhet; glaukom; personcentrerad vård; ögondroppar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Glaukom är en kronisk ögonsjukdom och bland de vanligaste orsakerna till blindhet i världen. I första hand behandlas glaukom med trycksänkande ögondroppar vilket kan bidra till att bevara synen. Tidigare forskning visar däremot bristande följsamhet till den trycksänkandebehandlingen inom denna patientgrupp. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter med trycksår i livets slutskede. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Merete Schei Klomsten; Kristoffer Larsson; [2015]
  Nyckelord :Trycksår; livets slutskede; palliativ vård; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Trycksår är ett vanligt förekommande fenomen i livets slutskede som kan orsaka lidande för den döende patienten. Sjuksköterskan har därför en viktig funktion och ansvar vid vård av dessa patienter, genom att med omvårdnadsinterventioner minska lidandet för patienten och möjliggöra en värdig död. LÄS MER