Sökning: "Mergim Zeneli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mergim Zeneli.

  1. 1. Passivhus med lättbetongstomme - Ett alternativ till passivhus med trästomme

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

    Författare :Jonathan Skoglund; Mergim Zeneli; [2011]
    Nyckelord :granbäck; konstruktionslösningar; lomma; lättbetong; lättbetongstomme; passivhus; stenhus; trä; trähus; träregelstomme; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Om ett hus använder betydligt mindre energi än gällande byggnormskrav är det ett lågenergihus. Det finns ett par olika typer av lågenergihus, ett passivhus är ett av dessa. Ett sådant hus är konstruerat för att använda så lite aktiva värmekällor (exempelvis radiatorer) som möjligt. LÄS MER