Sökning: "Merike Dahlberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Merike Dahlberg.

  1. 1. Solvärmelastens, dagsljusfaktorns och det termiska klimatets inverkan med olika fönster för Miljöbyggnad : En studie på Kv. Svalan i Uppsala

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

    Författare :Merike Dahlberg; [2013]
    Nyckelord :miljöbyggnad; miljö; miljöcertifiering; miljöcertifieringssystem; certifieringssystem; fönster; solvärmelast; dagsljusfaktor; termiskt klimat; fönsterarea; PPD; IDA ICE 4; Velux Daylight Visualizer;

    Sammanfattning : Detta examensarbete på 15 hp. har haft målet att kunna hitta en guide för planering av fönster för byggnader som ska certifieras med Miljöbyggnad. LÄS MER