Sökning: "Merit Chidison"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Merit Chidison.

 1. 1. ATT VÅRDA PATIENTER MED KRONISK HJÄRTSVIKT OCH SAMTIDIG DEPRESSION.

  Magister-uppsats,

  Författare :Merit Chidison; [2021-03-02]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; depression; Vård vid depression i samband med kronisk hjärtsvikt; sjuksköterskans roll; Patientens upplevelse; omvårdnadsteori;

  Sammanfattning : Background: Depression can worsen the heart failure condition if action is not taken immediately. The nurse in a somatic care unit meets with different patients who have different other underlying illnesses. This can place demands on the nurse’s skill and knowledge. LÄS MER

 2. 2. Brytpunktssamtal (BPS) vid hjärtsvikt i livets slutskede : En litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenhet på en hjärtintensivavdelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Merit Chidison; Zahra Nejabatian; [2018]
  Nyckelord :hjärtsvikt; brytpunktssamtal; palliativ vård; patientens upplevelse; sjuksköterskans roll; omvårdnadsteori Joyce Travelbee ;

  Sammanfattning : Trots att hjärtsviktspatienter har en sämre prognos än vissa cancerformer, får dessa patienter ofta en begränsad information om sin sjukdomsprognos samt en begränsad tillgång till välutvecklad vård i livets slutskede. Studier visar att patienter med avancerad hjärtsvikt kan ha en dålig förståelse för sitt tillstånd och sjukdomsprognos. LÄS MER