Sökning: "Merle Krüger"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Merle Krüger.

 1. 1. Ålder eller behov? : En kvalitativ studie om HVB-hem personalens upplevelser av åldersbedömning och åldersosäkerheten bland ensamkommande flyktingbarn

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Merle Krüger; [2017]
  Nyckelord :ensamkommande barn; HVB-hem personal; åldersbedömning; barns behov;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka HVB-hem personalens uppfattningar om åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn. Dessutom syftar studien på att undersöka hur personalen upplever och hanterar den eventuella åldersosäkerheten hos ensamkommande som är placerade på HVB-hem för barn. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens psykiska hälsa på arbetet inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Bohlin; Merle Krüger; Sofie Larsson; [2014]
  Nyckelord :Äldreomsorgen; psykisk hälsa; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att kartlägga om och i så fall hur vårdpersonalen inom äldreomsorgen i Örnsköldsviks kommun upplevde att deras trivsel samt eventuella utsatthet för hot och våld från de äldre på arbetsplatsen påverkade deras psykiska hälsa.Forskning visar att vårdpersonalens arbete inom äldreomsorgen har påverkan på deras psykiska hälsa. LÄS MER