Sökning: "Mervärdesskattedirektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Mervärdesskattedirektivet.

 1. 1. Vårdmomsens komplexitet - En undersökning om rättsläget gällande mervärdesskatt på uthyrning av sjukvårdspersonal är tillräckligt klarlagt för att Högsta Förvaltningsdomstolen inte ska inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stina Anderberg Jizîrî; [2020-09-14]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; Vårdmoms; Mervärdesskattedirektivet; Sjukvårdsundantaget; Förhandsavgörande; Art. 267 FEUF; Acte clair;

  Sammanfattning : Medcura-domen kom att ändra rättsläget gällande mervärdesskatt på uthyrning av legitimerad vårdpersonal och kostnaden ökade med 25 %. HFD avgjorde frågan om hur sjukvårdsundantaget ska tillämpas genom att göra en analogi mot undantagsbestämmelser gällande social omsorg samt utbildning, vilket uppsatsen analyserar. LÄS MER

 2. 2. "Reverse Skandia" – Tolkning av territorialitetsrekvisitet i artikel 11 mervärdesskattedirektivet med anledning av C-812/19 Danske Bank

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Zarén; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; VAT; Mervärdesskatt; Mervärdesskattegrupp; VAT group; Artikel 11; EU tax law; Skandia; Danske Bank; FCE Bank; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under senare år har uppmärksammats ett ökande intresse för regleringen gällande mervärdesskattegrupper i artikel 11 rådets direktiv 2006/112/EG. Möjligheten att ingå i en mervärdesskattegrupp är särskilt betydelsefull inom viss finansiell sektor, undantagen från skatteplikt. LÄS MER

 3. 3. Rätten till avdrag för investeringar innan verksamheten påbörjas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robert Ortstad; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; mervärdesskatt; avdrag; återbetalning; neutralitetsprincipen; förutsebarhetsprincipen; mervärdesskattedirektivet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ett eller flera tillhandahållanden inom mervärdesskatten

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Marie Olsson; [2019]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; Ett eller flera tillhandahållanden; Huvudsaklighets- eller delningsprincipen;

  Sammanfattning : Fråga om tillämpning av helhets- respektive delningsprincipen samt huruvida en transaktion består av ett eller flera tillhandahållanden är ofta förekommande i rättspraxis. Någon vägledning i mervärdesskattelagen eller mervärdesskattedirektivet går inte att finna och därmed har ovan nämnda rättspraxis blivit av värde och fyller en viktig funktion i de aktuella frågorna. LÄS MER

 5. 5. Is sharing caring? An analysis of the VAT treatment of certain sharing platforms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Lundgren; [2018]
  Nyckelord :mervärdesskatt; delningsekonomi; sharing economy; VAT; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Delningsekonomins framfart har inneburit stora positiva effekter på marknaden, genom att bl.a. skapa nya arbetstillfällen och öka konkurrenskraften på marknaden. Det har samtidigt blivit tydligt att traditionell lagstiftning inte helt täcker denna nya affärsmodell och dess aktörer. LÄS MER