Sökning: "Mervärdesskatteskyldighet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Mervärdesskatteskyldighet.

 1. 1. Moms på elektroniska tjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Joseph Abdi; [2011]
  Nyckelord :Value added tax; VAT; electronically supplies; Mervärdesskatt; moms; elektroniska tjänster;

  Sammanfattning : EU beslutade 2002 om en särskild beskattningsanordning i syfte att undanröja konkurrenssnedvridningar vid försäljning av elektroniska tjänster. Frågetecken om var eller av vem som moms ska erläggas kan ibland uppstå. LÄS MER

 2. 2. Mervärdesskatteskyldighet : -allmännyttiga ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Sara Olander; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ideella föreningar ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Sandra Andersson; [2010]
  Nyckelord :Mervärdesskatteskyldighet; ideella föreningar; skattskyldig person; yrkesmässig verksamhet; ekonomisk verksamhet; undantag;

  Sammanfattning : Non-profit organisations play a very important role in the Swedish civil society, both economically and for the employment policy. The organisations pursue various activities such as, activities aiming at social needs, sport activities and activities contributing to the political life. LÄS MER