Sökning: "Merve Anter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Merve Anter.

 1. 1. Vägen till ett effektivare förbättringsarbete : En fallstudie ur ett process- och organisationsperspektiv hos Trafikverket Region Öst

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Fasla Anter; Merve Anter; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Revision - hur uppnås god kvalitet i små revisionsbyråer?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Angelica Adolfsson; Merve Anter; Fasla Anter; [2009]
  Nyckelord :Audit quality; reliability; autonomy; independence; impartiality; ethics;

  Sammanfattning : Syfte:  Syftet med studien är att belysa och analysera hur revisorn arbetar för att eliminera risken för att göra väsentliga fel i årsredovisningen. Studien ska även beskriva och skapa förståelse för Revisorsnämndens och små revisionsbyråers arbete och ställningstagande till kvalitetssäkring. LÄS MER

 3. 3. Ryanair - ett innovativt flygbolag?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fellenza Shala; Merve Anter; [2008]
  Nyckelord :Ryanair; innovation; strategy;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse kring innovationsförmågan hos flygbolaget Ryanair och undersöka vilka innovationsstrategier de har tillämpat för att positionera sig på den europeiska marknaden. I denna uppsats använder vi oss utav en kvalitativ metod och har valt ut tre informanter via ett bekvämlighetsurval. LÄS MER