Sökning: "Meryem Yebio"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Meryem Yebio.

  1. 1. Kvinnors livssitutation före och efter laparoskopisk behandling av endometrios

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

    Författare :Emma Sildén; Meryem Yebio; [2015]
    Nyckelord :Endomatrios; Symtom; Omvårdnadsbehov; Laparoskopi; Livskvalitet;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundEndometrios är en kronisk sjukdom som drabbar fem till tio procent av alla kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen inverkar på alla delar av kvinnans liv, men är trots dess höga prevalens okänd för allmänhet och sjukvårdspersonal. LÄS MER