Sökning: "Meso"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet Meso.

 1. 1. “Det viktiga går att ha kvar.” Existentiella perspektiv på klimatkrisen : en kvalitativ religionspsykologisk fallstudie på individ-, grupp- och samhällsnivå

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Marie Vildhammar Okker; [2024]
  Nyckelord :climate worry; existential concerns; existential health; resilience; psychology of religion; klimatkänslor; klimatångest; klimatoro; existentiell hälsa; yttersta frågorna; resiliens; religionspsykologi; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Climate change is perceived as one of the most serious threats to humanity. Overthe last decade self-reported anxiety has increased in the Swedish population,especially among children and young adults. LÄS MER

 2. 2. Key challenges in SFI education: teacher’s perspectives

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fatemeh Heravi; [2023-07-04]
  Nyckelord :Swedish for immigrants; marketisation; SFI; procurement; Teachers’ challenges; public policy;

  Sammanfattning : Aim: The study aims at investigating SFI teachers’ perspectives about different types of challenges they confront with, and the impact that perceived challenges have on teachers’ practices in Gothenburg, Sweden. Theory: Socio-ecological framework was used to comprehend how multiple factors at various levels affect the teachers work and their practices as well. LÄS MER

 3. 3. "Det är inte det jag är här för, jag är här för att undervisa" : En studie över hur ämneslärare i dans tolkar och förhåller sig till gymnasieskolans fostrande uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Sara Bergström; Hanna Persson; [2023]
  Nyckelord :dance pedagogy; curriculum; fostering; upper-secondary school; democracy; prosocial behaviour; subjectification; danspedagogik; värdegrund; fostran; gymnasieskola; demokrati; prosocialt beteende; subjektifiering;

  Sammanfattning : The Swedish school’s fostering assignment is a well-researched field within social science, but there is a lack of research regarding the assignment related to dance. Therefore, the purpose of this study is to contribute to an understanding of the fostering assignment in relation to dance. LÄS MER

 4. 4. Understanding User Behaviour in a Circular Transport System : From personal choices to societal patterns

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Författare :Luja von Köckritz; [2023]
  Nyckelord :circular economy; agent-based modelling; user behaviour; behavioural decision-making; affordance theory;

  Sammanfattning : The Circular Economy is a growing research field and policy agenda. Yet, integrating the social dimensions of sustainability into the Circular Economy remains a challenge. The significance of reactions to an implemented Circular Economy is poorly understood. LÄS MER

 5. 5. DIGISKUA : "Vi får lära eleverna att det är OK att misslyckas." En studie om ämneslärares upplevelser av utvecklingsarbete på vetenskaplig grund i särskild undervisningsgrupp.

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Zahra Motavalli; [2023]
  Nyckelord :school development project; agency; teachers experiences; language development; digitization; social constructivism; inclusion; special education; skolutvecklingsprojekt; agency; lärares upplevelser; språkutveckling; digitalisering; socialkonstruktivism; inkludering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Lärares villkor att ingå i skolutvecklingsprojekt är starkt kopplat till samhälls- och policyförändringar på makro- meso- och mikronivå. På mikronivå har ämneslärare i en särskild undervisningsgrupp ingått i ett forskningsutvecklingsarbete inom Språkutvecklande digitaliseringsarbete då det finns ett utvecklingsbehov inom dessa områden. LÄS MER