Sökning: "Meta Park"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Meta Park.

 1. 1. Thermal Analysis of a Park Lock System in a DCT Transmission

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Venkata Sai Krishna Varma Rudraraju; Arjun Valishetty; [2017]
  Nyckelord :ABAQUS; Dynamic Explicit Analysis; FEM Analysis; Thermal Analysis; Park Lock Mechanism;

  Sammanfattning : A park lock is a mechanism used to prevent unintentional movement of the vehicle. A failure in the proper function of this mechanism can lead to the safety concerns of an automobile. The main focus of this thesis is to understand the reason behind the failure of the park lock mechanism by FEM analysis in ANSA. LÄS MER

 2. 2. Samarbete i agglomerationer : en studie av Green Innovation Park och Vreta Kluster

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Hugo Hultin; Marcus Malmenstedt; [2017]
  Nyckelord :samarbete; agglomeration; tillit; meta-manager; triple helix; kunskapsöverföring;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur samarbeten fungerar i agglomerationer som befinner sig i olika utvecklingsstadier samt hur meta-managers påverkar samarbeten. Grundtanken med agglomerationer är att personer ska mötas, utbyta idéer och samarbeta för att driva på innovationer (Fujita & Thisse, 1996; Phan et al., 2005). LÄS MER