Sökning: "Meta"

Visar resultat 1 - 5 av 593 uppsatser innehållade ordet Meta.

 1. 1. Civilian Agency in Contexts of Organized Criminal Violence : The case of the bandas criminales in Colombia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Pauline Blöth; [2019]
  Nyckelord :organized crime; civilian agency; social organization; criminal groups; neo-paramilitary; Colombia; delincuencia organizada; crimen organizado; civiles; organización social; Colombia; Meta; bandas criminales; neoparamilitares;

  Sammanfattning : While research increasingly recognizes the importance of civilian agency and strategies in influencing conflict dynamics and reducing civilian victimization in the context of armed conflict, research has until now not investigated whether civilians also have the capacity to limit organized criminal violence. This study thus aims to answer under which conditions civilians can protect themselves from and influence levels of organized criminal violence and draws on the literatures on civilian self-protection and autonomy strategies in the context of armed conflict, as well as on organized criminal governance and violence. LÄS MER

 2. 2. "Räkna i boken" : En kvalitativ läromedelsanalys som undersöker möjligheten för lärare att uppnå differentieringsuppdraget med hjälp av läroboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionen; Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Lina Carstensen; Linda Meyner; [2019]
  Nyckelord :mathematical difficulties; upper secondary school; textbook analysis; instructional strategies; matematiksvårigheter; gymnasiet; läromedelsanalys; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Det här produktionsarbetet undersöker hur enligt tidigare forskning erkända differentierade strategier återfinns i  läroböcker som används i kursen Matematik 2b, en kurs där en stor andel elever får underkänt betyg. Många lärare  utgår från lärobokens uppbyggnad när de utformar sin matematikundervisning vilket lägger stor vikt vid hur läroboken  är utformad. LÄS MER

 3. 3. Triklosanbelagda suturers förebyggande effekt mot postoperativa sårinfektioner : En systematisk litteraturstudie med metaanalys

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Manneklint; [2019]
  Nyckelord :Surgical site infections; Triclosan; sutures; meta-analysis; Postoperativa sårinfektioner; triklosan; suturer; metaanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner drabbar ca 2,3 % av de patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp i svensk hälso- och sjukvård. Dessa infektioner kan ge upphov till förlängd vårdtid, ytterligare kirurgiska ingrepp och ökad mortalitet. LÄS MER

 4. 4. Transgressing the Law: Rethinking the Brazilian LGBT Movement and its Relationship with the Law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ivan Junio Esteves Custódio; [2019]
  Nyckelord :Brazilian LGBT Movement. Law. Human Rights. Identities. Resistance. Transgression.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Brazilian LGBT movement has established in the last decades a strategy of action based on the achievement of social transformations through law. The struggle for human rights has become the focal point of the LGBT agenda in the country. For this reason, the linkages between the Brazilian LGBT movement and the law have multiplied. LÄS MER

 5. 5. Cross-Linguistic Influence in the Acquisition of English as a Third Language. The State of the Art

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Leila Geljana; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a review of the literature from the past ten years about cross-linguistic influence (CLI), focusing on grammar, in the acquisition of English as a third language of secondary school learners. Currently, EFL classrooms around the world are experiencing increased linguistic diversity. LÄS MER