Sökning: "Metaanalysis"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Metaanalysis.

 1. 1. Cognitive Effects of Acute Exercise in Healthy Young Adults : A Meta-Analysis

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Mikrodataanalys; Högskolan Dalarna/Mikrodataanalys

  Författare :Oarisur Rahman; Shrikant Balakrishnan; [2020]
  Nyckelord :Acute Exercise; Cognitive Functions; Young Adults; Healthy; MetaAnalysis; Effect Size;

  Sammanfattning : Although, it is well established that regular exercise has a positive effect on various domains of cognitive functions, effects of a single session (acute) exercise on cognitive functions of an young adult is under debate. While a numbers of research have found positive associations between acute exercise and cognitive performance, multiple research have found no effect of acute exercise on the cognitive functions. LÄS MER

 2. 2. Motivation och lärande inaturvetenskaplig undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Niclas Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :Motivation; Highschool; Science; Technology; Engineering; Mathematics; STEM; motivation; lektionsplanering; grundskola; NO; teknik; matematik; STEM;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur stor vikt lärare lägger på att skapa och genomföra lektioner där motivation påverkar lektionens planering och genomförande. Information samlades in via en enkät med 119 respondentsvar från lärare. Examensarbetet består av två delar, en kvantitativ och en kvalitativ del. LÄS MER

 3. 3. Jordbearbetningens påverkan på ekosystemtjänster i lantbruket

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Anna Ferguson; [2017]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; jordbearbetning; reducerad jordbearbetning; direktsådd;

  Sammanfattning : Ekosystemtjänster är ett relativt nytt och komplext begrepp som ofta används i såväl modern naturvetenskap som i politiska sammanhang för att beskriva naturens nytta för människan. Denna litteraturstudie syftar till att förklara begreppet, undersöka hur forskningsläget ser ut inom vetenskapsområdet ekosystemtjänster med avseende på lantbruk, samt undersöka om det finns skillnader i effekter av olika jordbearbetningsmetoder på ekosystemtjänster. LÄS MER

 4. 4. Approaches to the Bioenergy Potential in 2050 : An assessment of bioenergy projections

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Författare :Sara Hansson; [2017]
  Nyckelord :bioenergy; prognosis; projection; 2050; potential; bioenergi; prognos; projektion; 2050; potential;

  Sammanfattning : There is an abundance of reports and articles on the extent of future bioenergy usage. Decision-makers might turn to bioenergy projections in hopes of making informed decisions for policies or investments. LÄS MER

 5. 5. Is spring burning a viable management tool for species-rich grasslands?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologiTekniska högskolan

  Författare :Brenda Akoto; [2012]
  Nyckelord :Burning; grazing; indicators; management; mowing; semi-natural grasslands.;

  Sammanfattning : Semi- natural grasslands are species-rich and also one of the most threatened biotopes in Europe. The area of these grasslands has declined and grassland vegetation is threatened as a result of lack of management and land use change. LÄS MER