Sökning: "Metabol kontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Metabol kontroll.

 1. 1. Dietistkontakt: ett vinnande koncept för förbättrad metabol kontroll hos patienter med Diabetes Mellitus typ 2 – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johanna Hultberg; Isabelle Larsson; [2018-06-04]
  Nyckelord :diabetes typ 2; T2DM; dietist; nutritionsbehandling; HbA1c; BMI; blodglukoskontroll; Diabetes type 2; dietitian; nutrition therapy; blood glucose control;

  Sammanfattning : Title: Meeting with a dietitian: a successful concept to improve metabolic control inpatients with type 2 Diabetes Mellitus – A systematic reviewAuthors: Johanna Hultberg och Isabelle LarssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistEducation: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2018-03-27Background: Diabetes can be considered the pandemic of the 21st century and its spread isrelated to economic progress and lifestyle changes around the globe. The prevalence reaches8. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars upplevelse av Dexcom G5s följarfunktion : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellinor Björk; Susanne Rudenholm Elow; [2018]
  Nyckelord :CGM; follower function; Diabetes type 1; youth; transition; share; CGM; följarfunktion; diabetes typ 1; ungdomar; transition;

  Sammanfattning : Background: Dexcom G5, a continues glucose monitoring system, includes a follower function that gives people the possibility to see other people's glucose levels in real time. During the adolescents the metabolic control often deteriorate, When the responsibility for the diabetes care is shared between the parent and the youth there is better possibility to achieve a good metabolic control (Olinder, Nyhlin och Smider 2011). LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av livskvalité vid diabetesrelaterade sår - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karin Johansson; Katarzyna Bonetti; [2018]
  Nyckelord :diabetesrelaterade sår; livskvalité; typ 2 diabetes;

  Sammanfattning : Diabetesrelaterade sår är en senkomplikation av typ 2 diabetes som karaktäriseras av infektion, sårbildning och/eller förstörelse av djupare vävnader. De vanligaste orsakerna till uppkomsten av sår är perifer neuropati, fotdeformitet och trauma med varierande grad av perifer kärlsjukdom. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av omvårdnadsbehov vid vård av diabetes melituc på sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Maui Palmgren; Zakarina Dittlau; [2018]
  Nyckelord :Complyance; Diabetes melituc typ 1; Egenvård; Glukoskontroll; Inneliggande patient; Metabol kontroll; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur patienter med diabetes mellitus typ 2 upplever stödet från sjuksköterskan i sin egenvård - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Annie Fransson; Anab Egal; [2017]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; patienters upplevelse; stöd; egenvård; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk metabol sjukdom och diabetes mellitus typ 2 är den vanligaste formen av diabetes mellitus. Enkla åtgärder i levnadsvanor har visat sig vara effektiva för att förhindra eller fördröja uppkomsten av diabetes typ 2 där sjuksköterskan spelar en betydande roll för patientens förutsättningar att kunna hantera sin sjukdom. LÄS MER