Sökning: "Metabolt syndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Metabolt syndrom.

 1. 1. Faktorer som främjar egenvård och livsstilsförändringar hos patienter med typ 2-diabetes mellitus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Rosenlind; Ensiyeh Zendehbad; [2019]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 2; Livsstilsförändringar; Egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Typ 2-diabetes är en komplex sjukdom där patienten behöver god kunskap och egen förmåga att hantera sjukdomen. Typ 2-diabetes kan leda till allvarliga komplikationer som ökar risken för hjärt-och kärlsjukdom och skador på njurar samt nervskador. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans roll för att främja egenvård och livsstilsförändringar hos personer med metabolt syndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elif Budakci; Emilia Gäfvert; [2019]
  Nyckelord :Metabolt syndrom; egenvård; livsstilsförändringar; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Metabolt syndrom är ett samlingsnamn för riskfaktorer som kan orsaka allvarliga komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Tillståndet ökar kraftigt i världen och är ett globalt problem som är starkt associerat till hur personen lever sitt vardagliga liv. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet vid bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Aleksandra Vujic; Nicole Freij; [2019]
  Nyckelord :Bipolar disorder; exercise; physical activity; physical exercise; Bipolär sjukdom; fysisk aktivitet; motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av bipolär sjukdom uppskattas vara upp till 1,5 % av världens befolkning. Denna population drabbas i stor utsträckning av välfärdssjukdomar som metabolt syndrom, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans omvårdnadsinsatser för att förebygga och lindra metabolt syndrom hos patienter med psykossjukdom.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jannica Lundin; Malin Vikberg; [2018]
  Nyckelord :Metabolt syndrom; Omvårdnad; Psykossjukdom; Relation; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som har psykossjukdom lider ofta av somatisk ohälsa som uttrycker sig i metabolt syndrom. Dåliga levnadsvanor samt en nödvändig läkemedelsbehandling är faktorer som bidrar till utvecklandet av metabolt syndrom. LÄS MER

 5. 5. Kost och motion vid metabolt syndrom : Effekten av positiva livsstilsförändringar hos vuxna

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jessica Larsson; [2018]
  Nyckelord :Metabolic syndrome; prevention; lifestyle changes; diet; physical activity; Metabolt syndrom; prevention; livsstilsförändring; kost; motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av Metabolt syndrom (MetS) ökar och utgör ett hot mot den svenska folkhälsan. En ökad risk att utveckla kroniska sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom gör det metabola syndromet till prioritet att behandla och förebygga då det är starkt kopplat till ohälsosamma levnadsvanor som samtliga går att förändra och förbättra genom livsstilsförändringar. LÄS MER