Sökning: "Metaforer"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet Metaforer.

 1. 1. Johannesevangeliets "Jag är". En jämförande studie av "Jag är" och dess metaforer i Johannesevangeliet med Gamla testamentet och Synoptikerna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Christina Lund; [2019-08-28]
  Nyckelord :Gospel of John; I am ; metaphors; prophets; gospels;

  Sammanfattning : This study is an attempt to compare those parts of the Gospel of John whichcontain ”I am” sayings and metaphors with the Synoptic Gospels and the OldTestament. The method was simply to seek for phrases of ”I Am” in theSeptuagint and in the Novum Testamentum Graece . LÄS MER

 2. 2. Pinnen, bollen & tonhöjden : Tecken på lärande och resurser i musikteori med rytmik som metod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Ek; [2019]
  Nyckelord :musikteori; rytmik; metafor; design; design för lärande; multimodalitet; transkription; musikpedagogik; lärande;

  Sammanfattning : Efter en utbytestermin till Sydafrika blev jag intresserad av hur en metod inom rytmik fungerar i ämnet musikteori. Rytmikens sätt att utgå från kroppen för lära sig är en konstrast mot hur undervisning i gehörs- och musiklära kan se ut där musik behandlas som ett kunskapsämne. LÄS MER

 3. 3. Informationsfilm om utbyggnationen av Stockholms tunnelbana : En studie om hur rörlig bild kan användas för att informera berörda barn i skolmiljö om en byggprocess

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Therese Granlund; [2019]
  Nyckelord :information design; informative illustration; animation; informationsdesign; informativ illustration; animation; film;

  Sammanfattning : As Stockholm grows, Region Stockholm have begun the extensive work on expanding the subway for increased opportunities to commute. The construction process will take several years to complete and will cause complications such as noise and vibration that are likely to affect people and businesses in the immediate area. LÄS MER

 4. 4. Designing smart call forwarding: creating a new type of product

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Sebastian Karabeleski; Oscar Sigurdsson; [2019]
  Nyckelord :user centered design; creating a new type of product; new type of product; new; designing; smart call forwarding; call forwarding; UCD; designing product; search test; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One of the difficulties in designing new products is the absence of already tried metaphors, designs or ways to talk about the system. This thesis focuses on methods and practises one could potentially use when designing something new - and if there are any challenges one need to aware of as a designer of such a system. LÄS MER

 5. 5. Allegori i karaktärsdesign: Ondskans visuella kommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jonatan Kilefors; [2019]
  Nyckelord :Visuell Kommunikation; Karaktärsdesign; Arketyper; Karikatyr; Animation; Adventure Time; The Lich; Skuggan; Jungiansk Psykologi; Strukturalism; Semiotik; Ondska; Antagonist; Cartoon Network; Allegori; Psykologi;

  Sammanfattning : Utifrån en bakgrund i karikatyrens principer, utforskas idén om karaktärsdesign och hur ondska som en allegori kommuniceras i dess visuella attribut. I huvudsak studeras den animerade tv-serien Adventure Times antagonist - The Lich. LÄS MER