Sökning: "Metakommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Metakommunikation.

 1. 1. Psykoterapeuters erfarenheter av arbete med relationen i terapirummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Johanna Almlöf; [2019]
  Nyckelord :therapeutic immediacy; patient - therapist relation; psychodynamic psychotherapy; metakommunikation; patient - terapeutrelation; psykodynamisk psykoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Den intersubjektiva relation som uppstår i terapirummet har beskrivits som en faktor för förändring. Terapeut och patient befinner sig i en relation där samspelet påverkar dem båda och skapar ny förståelse - för dem båda. LÄS MER

 2. 2. Klienters upplevelser av missnöje med psykoterapi - en interpretativ fenomenologisk analys av missnöje med studentledd terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Gabinus; Petra Carlsson Thyrvin; [2019]
  Nyckelord :Client dissatisfaction; Negative effects; Psychotherapy; Suboptimal therapy; harmful therapy; alliance ruptures; Interpretative Phenomenological Analysis IPA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore clients’ experiences of dissatisfaction with completed therapy delivered by therapists in training at the Department of Psychology, Lund University. Semi-structured interviews were conducted with five participants who had received Cognitive Behavioral Therapy (CBT). LÄS MER

 3. 3. Rädda lilla H eller hjälpa båda två? : En vetenskaplig essä om att hjälpa barn i lek och försöka vara en fritidshemslärare som räcker till

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elisabet Wallin; [2019]
  Nyckelord :meta communication; practical knowledge; schoolyard teacher; wandering child; play frame; play signal; metakommunikation; praktisk kunskap; skolgårdslärare; vandrande barn; lekram; leksignal;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how I as a leisure-time teacher can help children who have difficulty playing and how it is possible to do enough as a teacher in a large group of children. As a starting point, I have used events from my professional life which I have shaped in the form of a scientific essay. LÄS MER

 4. 4. Vad gör vi med varandra? Metakommunikation i mentaliseringsbaserad terapi - en kvalitativ studie.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Björkstam; [2018]
  Nyckelord :Psykoterapeutisk relation; metakommunikation; mentalisering; MBT; epistemisk tillit; kvalitativ metod. Psychotherapeutic relationship; meta-communication; mentalization; epistemic trust; qualitative method; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this qualitative study was to explore the nature of meta-communication between therapist and patient in Mentalization Based Therapy (MBT). The study applied a phenomenological method with attempts to hermeneutic enterpretation and understanding. LÄS MER

 5. 5. "Det är ju inte på riktigt" Kommunikationens betydelse för våldslekens varande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Karin Persson; Victoria Nilsson; [2017]
  Nyckelord :lekram; leksignal; metakommunikation; nyttig lek; populärkultur; the play face; våldslek;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att undersöka våldsleken i förskolan ur ett barnperspektiv, med hjälp av kommunikationsteoretiska begrepp. Metakommunikation ses som ett paraplybegrepp för andra begrepp som förekommer i studien, såsom leksignal, lekram, nyttig lek och the play face. LÄS MER