Sökning: "Metal recovery"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Metal recovery.

 1. 1. Återvinning av litiumjonbatterier : En jämförelse av metallutvinningsmetoder

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ingrid Myhr Radell; Fanny Carlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten identifierar befintliga återvinningsmetoder för litiumbatterier och analyserar två avmetoderna på djupare nivå, en hydrometallurgisk metod och en pyrometallurgisk metod.Analysen är avgränsad till att utvärdera metoderna med Sverige som systemgräns och utifrånett ekologisk hållbarhets- och ekonomiskt lönsamhetsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Processes and drivers of biological and chemical Phosphorus removal in wastewater treatment plants

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Javad Kordi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Phosphorus (P) is one of the most important elements exists in wastewater in soluble forms. Several methods have been using for P recovery in wastewater treatment plants, but this study tried to investigate on the most important drivers and the processes of biological phosphorus removal (EBPR) and chemical phosphorus removal that are the major technics of P recovery globally. LÄS MER

 3. 3. Modelling of a sulfate reducing and metal recovery process, for application within treatment of industrial wastewater

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Kristina Broberg; [2019]
  Nyckelord :Biotechnology; Wastewater treatment; Process modelling; Bioprocess technology; Sulfate reducing bacteria; Metal sulfides; Simulation; Matlab; SuperPro Designer; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats syftar till utvecklandet av en industriellt, fullskalig modell över en vattenreningsprocess som syftar till simultan sulfatreduktion och tungmetallåtervinning från processvatten vid gruvdrift. Den mängd sulfat som finns tillgänglig i lakvattnet, omvandlas till vätesulfid med hjälp av sulfatreducerande bakterier (SRB). LÄS MER

 4. 4. Energioptimering av SSAB:s kraftverk i Oxelösund : Pinchanalys på det befintliga ångsystemet

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Javad Fayazi; [2018]
  Nyckelord :energioptimering; pinchanalys; elproduktion; kraftverket; fjärrvärme;

  Sammanfattning : In Oxelösunds there is a complete production facility, from metallurgy with the production of steel to rolling, formatting and hardening of sheet metal. SSAB Oxelösunds is producing world-famous trademarks such as Hardox, which is considered one of the world’s most advanced steel. LÄS MER

 5. 5. Analys av bottensediment från västra Gotlandsbassängen i Egentliga Östersjön

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Gustav Hållenius; [2018]
  Nyckelord :Baltic Sea; eutrophication; phosphorus; metal; sediment; Östersjön; övergödning; fosfor; metall; sediment;

  Sammanfattning : Rapporten ämnar undersöka bottensediment bärgade från ett område i västraGotlandsbassängen i Östersjön. Östersjön är ett ansträngt bräckvattenhav medutbredda övergödningsproblem, döda bottnar och hotad biologisk fauna. LÄS MER