Sökning: "Metallåtervinning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Metallåtervinning.

 1. 1. Framtida återvinning av solcellspaneler i Sverige – en kvantitativ analys och intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Anna Ouchterlony; [2020]
  Nyckelord :Solceller; solpaneler; kritiska metaller; materialintensitet; resurseffektivitet; metallåtervinning; kretslopp; cirkulär ekonomi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden, the amount of solar power has increased and so has the amount of installed solar panels. The purpose of this paper is to analyze the current state of knowledge about the handling and future recycling of the obsolete solar panels, originally installed between 2009 and 2018. LÄS MER

 2. 2. Implementation of a Value-Based Pricing Model for a Customised Metal Recycling Solution

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Melika Abedi; Elin Thun; [2020]
  Nyckelord :Stainless Steel Industry; Metal Recovery; Sustainability; Material Reuse; Circular Economy; Customer Value; Pricing Management; Pricing Models; Value-Based Pricing; Rostfria Stålindustrin; Metallåtervinning; Hållbarhet; Materialåteranvändning; Cirkulär Ekonomi; Kundvärde; Prishantering; Prissättningsmodeller; Värdebaserad Prissättning;

  Sammanfattning : As the stainless steel industry continues to grow, so does the environmental impacts generated by the various production processes. Such impacts not only affect the environment but pose great health concerns for humans and other living things. Therefore, it is necessary for all stakeholders to continuously improve their sustainability work. LÄS MER

 3. 3. Vatten- och kemikaliebesparande åtgärder samt reningstekniker inom ytbehandlingsindustrin : En studie av sköljvattenflödet på Calamo AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alice Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Vacuum evaporator; sparse rinsing technique; countercurrent rinsing; wet chemical precipitation system; electropolishing; pickling; Vakuumindunstare; sparsköljsteknik; motströmssköljning; våtkemisk fällningsanläggning; elektropolering; betning;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts på Calamo AB som arbetar med elektropolering och betning av rostfritt stål. Efter ytbehandlingssteget krävs sköljning av godset för att avlägsna kemikalierester vilket medför att stora mängder surt sköljvatten uppstår. Idag används våtkemisk fällningsanläggning för att rena sköljvattnet. LÄS MER

 4. 4. Metal Recovery by Electro Winning - A Product Concept

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Erik Hedin; Johan Rohde-Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Metal recovery; electro winning; electrolysis; electroplating; concept development; Metallåtervinning; elektroutvinning; elektrolys; elektroplätering; konceptutveckling;

  Sammanfattning : En konceptlösning för ett elektrovinningssystem utvecklas baserat på Glenngårds (2019) tidigare arbete. Arbetet är genomfört så att det besvarar tre frågor om en potentiell konceptlösning. Frågeställningarna inkluderar vilka krav som behöver uppfyllas, design av en passande arkitektur och hur vissa konceptparametrar kan verifieras. LÄS MER

 5. 5. Staden som gruva : I fäders spår för framtids segrar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Industriell miljöteknikTekniska högskolan

  Författare :Marcus Gustafsson; [2012]
  Nyckelord : Urban mining ; Technospheric mining ; infrasystem; urkopplade ledningar ; industriell miljöteknik ; Gustav Vasa ; Staden som gruva ; Städer som gruvor ;

  Sammanfattning : Naturens mineralresurser är till viss del utnyttjade och uttömda, och framtiden är osäker och omdebatterad. Ingen vet säkert exakt hur mycket metall som finns kvar i jordskorpan, hur mycket som går att utvinna eller hur länge resurserna kommer att räcka. LÄS MER