Sökning: "Metallåtervinning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Metallåtervinning.

 1. 1. Metal Recovery by Electro Winning - A Product Concept

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Erik Hedin; Johan Rohde-Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Metal recovery; electro winning; electrolysis; electroplating; concept development; Metallåtervinning; elektroutvinning; elektrolys; elektroplätering; konceptutveckling;

  Sammanfattning : En konceptlösning för ett elektrovinningssystem utvecklas baserat på Glenngårds (2019) tidigare arbete. Arbetet är genomfört så att det besvarar tre frågor om en potentiell konceptlösning. Frågeställningarna inkluderar vilka krav som behöver uppfyllas, design av en passande arkitektur och hur vissa konceptparametrar kan verifieras. LÄS MER

 2. 2. Staden som gruva : I fäders spår för framtids segrar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Industriell miljöteknikTekniska högskolan

  Författare :Marcus Gustafsson; [2012]
  Nyckelord : Urban mining ; Technospheric mining ; infrasystem; urkopplade ledningar ; industriell miljöteknik ; Gustav Vasa ; Staden som gruva ; Städer som gruvor ;

  Sammanfattning : Naturens mineralresurser är till viss del utnyttjade och uttömda, och framtiden är osäker och omdebatterad. Ingen vet säkert exakt hur mycket metall som finns kvar i jordskorpan, hur mycket som går att utvinna eller hur länge resurserna kommer att räcka. LÄS MER