Sökning: "Metallindustri"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Metallindustri.

 1. 1. Control 4.0 : Creating a vision for the future of industrial control rooms under Industry 4.0

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Sundström; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; Metallurgic Industries; Control Rooms; Attractive Work; Qualifications Development; Industrial Design Engineering; Industri 4.0; Metallindustri; Kontrollrum; Attraktivt Arbete; Kompetensutveckling; Teknisk Design;

  Sammanfattning : Today’s industries are facing what some may call a new industrial revolution. Technological developments are heading towards more internet-based system solutions. This movement is often referred to as Industry 4.0 and is said to have the potential for more flexible, autonomous productions capable of managing themselves. LÄS MER

 2. 2. Den digitala arbetsplatsen inom metallindustrin : En intervjustudie av fyra företag i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Erika Stolpe; [2019]
  Nyckelord :Digital arbetsplats; tillverkningsindustri; metallindustri; digital arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Denna uppsats har syftet att bidra till en förståelse av tillämpningen av den digitala arbetsplatsen inom metallindustrin. Den fokuserar på hur metallindustrin använder digitala tekniker för att samarbeta internt och externt samt undersöker om metallindustrin ser några drivkrafter och/eller hinder för att utveckla den digitala arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Medelstora företags kapitalstruktur och lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Albin Edgren; Henri Käkönen; [2018]
  Nyckelord :Capital structure; profitability; debt; trade off; pecking order; medium-sized companies; Kapitalstruktur; lönsamhet; skuldandel; trade off; pecking order; medelstora företag;

  Sammanfattning : Bakgrund Forskningen kring kapitalstrukturens påverkan på lönsamhet har fått vitt skilda resultat, en del resultat pekar på att en högre andel lån är fördelaktigt och andra resultat tyder på det motsatta. Orsaker till detta kan bero på exempelvis olika förutsättningar i olika länder, branscher och företagsstorlekar. LÄS MER

 4. 4. Spridning av klorerade kolväten i mark och grundvatten i Upplands Väsby kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Nicole Harnevie; [2018]
  Nyckelord :klorerade lösningsmedel; föroreningsspridning; tetrakloreten; trikloreten; grundvattenmagasin;

  Sammanfattning : I Upplands Väsby kommun finns det många industrier och olika typer av verksamheter. I samband med exploatering har det upptäckts att flera industrier och verksamheter har bidragit till föroreningar som klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten. LÄS MER

 5. 5. Sustainability Assessment of Ores and Metals

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Johan Frisk; Jonas Svantesson; [2016]
  Nyckelord :Sustainability Assessment; Triple Bottom Line; GHG; Ores and Metals;

  Sammanfattning : The procurement of ores and metals necessitates consideration of the sustainability of both the productand of the producer. Current trends in procurement practices move toward assuring the lowestenvironmental, social and economic impacts feasible. LÄS MER