Sökning: "Metanarrative"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Metanarrative.

 1. 1. A History of Roma in the Public Sphere : The social construction of Roma in press and history textbooks after Ceausescu

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Victor Emanuel Chiorean; [2016]
  Nyckelord :Roma; Gypsies; Romania Libera; media history; stereotypification; othering; social construction; realities par excellence; history textbooks; historical metanarrative; minorities.;

  Sammanfattning : This study addresses the post-revolutionary history of Roma in the Romanian public sphere by examining the social construction of this minority in press and history textbooks. The objective is to illuminate synchronic and diachronic structural patterns in public texts debating Roma in order to offer a deeper understanding of the Romanian xenophobia assuming that the public debate affects the status quo of Roma. LÄS MER

 2. 2. Postmoderniteten i Svenska kyrkan. En läsning av herdabrev 1972-2014

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Per Skårstedt; [2015-03-10]
  Nyckelord :postmodernism; postmodernity; bishop; Archbishop; meta history; metanarrative; Svenska Kyrkan; Church of Sweden; Lyotard; Sundby; Werkström; Weman; Hammar; Wejryd; Jackelén; Aurelius; Bonnier;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to explore to what extent some Swedish bishops (1972-2014), mainly archbishops, were influenced by postmodernity as described by Lyotard in his report La Condition postmoderne (1979).This report had a tremendous impact on the western cultural and philosophical debate in general during the very end of the twentieth century. LÄS MER

 3. 3. Invisible Histories and Stories of Progress : Discourses and Narratives in Decision-Making Institutions in Mining Affairs in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Markus Nyström; [2015]
  Nyckelord :mining; Kallak; Gállok; Sámi; Sápmi; Sweden; colonialism; masterplot; narrative theory; discourse analysis; capitalist realism; capitalism metanarrative; temporal ontology; historical narratives;

  Sammanfattning : During the summer of 2013, fierce protests broke out against a test-mining operation in Gállok (Kallak) outside Jokkmokk, Sweden. Environmental activists joined with local indigenous Sámi in the protest. LÄS MER

 4. 4. Lgr 11's Postcolonial Burden of History

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Erik Ryberg; [2015]
  Nyckelord :Hayden White; Lgr. 11; metanarrative; subaltern; interpolation; postcolonial; history; postmodernism;

  Sammanfattning : Abstract In 2011, the Swedish government created a new curriculum for the compulsory school. This curriculum included stricter guidelines about what was to be taught in a variety of subjects taught in public and many private schools. LÄS MER

 5. 5. Postmoderniara : En revy över en postmodern idévärld i Harry Martinsons Aniara

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, ÄmnesforskningHögskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Klas Almroth; [2014]
  Nyckelord :Aniara; Harry Martinson; Postmodernism; Jean Baudrillard; Simulacrum; Hyper reality; Jean-François Lyotard; Metanarrative; Unreliable narrator; Aniara; Harry Martinson; Postmodernism; Jean Baudrillard; Simulacrum; Hyperverklighet; Jean-François Lyotard; Metanarrativ; opålitlig berättare;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar belysa hur Harry Martinsons Aniara (1956) förebådar postmodernismen trots att verket är rotat i den modernistiska traditionen. Analysen tar upp två aspekter med fokus på innehåll och berättarteknik där verket visar prov på en postmodern idévärld. LÄS MER