Sökning: "Methicillin resistant Staphylococcus aureus"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Methicillin resistant Staphylococcus aureus.

 1. 1. Sjuksköterskors kunskaper om Meticillinresistenta Staphylococcus aureus – En enkätstudie med sjuksköterskor som arbetar på vietnamesiskt sjukhus

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alva Andersson; Sonia Lindeblad; [2019-08-01]
  Nyckelord :Methicillin resistant Staphylococcus aureus; nurses; qualitative study;

  Sammanfattning : Background: One of the world’s growing public health problems is that bacteria develop resistance to antibiotics, resulting in increased spread of disease and mortality. Multiresistant bacteria occur in all countries, but is primarily a problem in Asia. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan förhindra sjuksköterskors spridning av Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Theresa Skjärbekk; Viktoria Sandberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika har idag blivit ett globalt hot. Det leder till högre dödlighet och till stora kostnader för hälso- och sjukvården. År 2015 beräknades MRSA ha orsakat närmare 150 000 infektioner och drygt 7000 dödsfall i Europa. LÄS MER

 3. 3. Antibiotikaresistens hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lina Laakko; [2019]
  Nyckelord :antibiotikaresistens; häst; ESBL; MRSA; BHS; prevalens; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Antibiotikaresistens är ett hot mot världshälsan. På häst används endast ett fåtal olika antibiotikum och därav är resistensen viktig att förebygga. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av vård och bemötande i samband med MRSA-smitta : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sawin Serko; Sofia Johansson; [2018]
  Nyckelord :MRSA; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; Patient; Experience; Healthcare Professionals; MRSA; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; Patient; upplevelse; Hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Meticillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som är resistent mot ett flertal antibiotika. Det är en bakterie som har ökat både i Sverige och i resten av världen. Tidigare var smittspridningen av MRSA vanligt förekommande på sjukhusen men har på senare tid även blivit allt mer förekommande utanför sjukvården. LÄS MER

 5. 5. "No action today, no cure tomorrow" : Riskfaktorer associerade med samhällsförvärvad meticillinresistent staphylococcus aureus – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Åsa Johansson; [2018]
  Nyckelord :antibiotic resistance; community acquired methicillin resistant staphylococcus aureus; prevention; public health; risk factors; antibiotikaresistens; folkhälsa; prevention; riskfaktor; samhällsförvärvad meticillinresistent staphylococcus aureus;

  Sammanfattning : Inledning: Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot global folkhälsa. Meticillinresistent Staphylococcus aureus, tidigare främst associerat med sjukhusvård, överförs nu mellan individer i samhället (samhällsförvärvad meticillinresistent staphylococcus aureus). LÄS MER