Sökning: "Methicillin resistant Staphylococcus aureus"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Methicillin resistant Staphylococcus aureus.

 1. 1. Patienters upplevelser av att vårdas med resistenta bakterier inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Fridell; Rebecka Fridell; [2020]
  Nyckelord :Inpatient Care; Literature review; Methicillin Resistant Staphylococcus aureus; MRSA; Patients’ experience; Litteraturöversikt; Meticillinresistenta Staphylococcus aureus; MRSA; Patienters upplevelser; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utveckling av antibiotikaresistenta bakterier är ett globalt folkhälsoproblem. Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en av dom vanligaste antibiotikaresistenta bakterien och smittas vanligtvis via kontaktsmitta. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors kunskaper om Meticillinresistenta Staphylococcus aureus – En enkätstudie med sjuksköterskor som arbetar på vietnamesiskt sjukhus

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alva Andersson; Sonia Lindeblad; [2019-08-01]
  Nyckelord :Methicillin resistant Staphylococcus aureus; nurses; qualitative study;

  Sammanfattning : Background: One of the world’s growing public health problems is that bacteria develop resistance to antibiotics, resulting in increased spread of disease and mortality. Multiresistant bacteria occur in all countries, but is primarily a problem in Asia. LÄS MER

 3. 3. Prevalensen av Meticillinresistent Staphylococcus aureus CC/ST398 i länder som Sverige importerar mest kött ifrån och risk för spridning till Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amalia Hannasson; [2019]
  Nyckelord :LA-MRSA; HA-MRSA; Klonalkomplex CC398; multilocussekvenstyp ST398;

  Sammanfattning : Background: MRSA or Methicillin-resistant Staphylococcus aureus consists of several strains in the bacterial species called Staphylococcus aureus. MRSA is resistant to methicillin but also to other types of antibiotics. Spread can occur both directly between humans and between humans and animals, but also indirectly through air. LÄS MER

 4. 4. Riskfaktorer relaterade till spridning av Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) på särskilt boende för äldre

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lotta Ekström; [2019]
  Nyckelord :hygienriktlinjer; MRSA; riskfaktorer; smittspridning; särskilt boende för äldre;

  Sammanfattning : Introduktion: Antibiotikaresistens är ett globalt folkhälsoproblem. Att förhindra ett vårdrelaterat bärarskap eller vårdrelaterad infektion orsakad av Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) ingår i det förebyggande folkhälsoarbetet, både internationellt och nationellt. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som kan förhindra sjuksköterskors spridning av Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Theresa Skjärbekk; Viktoria Sandberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika har idag blivit ett globalt hot. Det leder till högre dödlighet och till stora kostnader för hälso- och sjukvården. År 2015 beräknades MRSA ha orsakat närmare 150 000 infektioner och drygt 7000 dödsfall i Europa. LÄS MER