Sökning: "Metodstandard"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Metodstandard.

 1. 1. Ett förslag på ett arbetssätt för en effektiv upplärning av ny produktionspersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Henok Merhawi; Benjamin Hasanbegovic; [2019]
  Nyckelord :Training Within Industry; Job Instructions; Standardiserat arbetssätt; Metodstandard; Training Within Industry; Job Instructions; Upplärning; Inlärningskurva; Lärstilar;

  Sammanfattning : När tillverkningsindustrier växer och behovet ökar, skapas ett kritiskt behov av att träna och instruera nya medarbetare för att möta de önskade kundkraven på kort tid. Trots det har företag svårt att veta vilken upplärningsmetod som är mest lämplig för att snabbt träna oerfaren personal till att arbeta produktivt. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering och utveckling av monteringsutförande i produktion : Från fast till sekventiell montering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Endrit Avdullahi; [2018]
  Nyckelord :Produktionsutveckling; Ständiga förbättringar; Metodstandard; LEAN;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har gjorts inom produktionssystem och produktionsutveckling och är utfört på SP Maskiner i Ljungby AB (SP Maskiner). SP Maskiner har förutspått en ökad marknadstrend de vill konkurrera i. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetsutveckling hos ett SMF inom IT/betalteknik, en fallstudie: implementering av Metodstandard

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Marcus Groth; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Standardiserat arbete i produktionssystemet hos Inission Munkfors AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Arnesson Jonas; [2014]
  Nyckelord :lean; standard; standardiserat arbete;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna rapport behandlar införandet av standardiserat arbete i produktionssystemet hos företaget Inission Munkfors AB. Arbetet har utförts i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik (MSGC17), som ges vid Fakulteten för hälsa, natur & teknikvetenskap på Karlstads universitet. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer för standardiserade arbetssätt inom Lean produktion

  M1-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Niklas Wallenstam; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människans behov av att standardisera inom industrin har varit markant sedan tillkomsten av massproduktion. Under den tidiga delen av 1900-talet kom Henry Ford att nyttja standardisering vid framställandet av T-Forden även Frederick Taylor gjorde stora ansträngningar för att standardisera arbetssätt inom Scientific management under samma tidsperiod. LÄS MER