Sökning: "Metodstandard"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Metodstandard.

 1. 1. Kartläggning och jämförelse av arbetsmetoder vid montering : Ger ett standardiserat arbetssätt kortare cykeltider?

  M1-uppsats,

  Författare :Niklas Nerby; [2020]
  Nyckelord :Cykeltid; Verklig cykeltid; Genomloppstid; Standardisering; Metodstandard;

  Sammanfattning : The report is based on and deals with mapping and comparisons of working methods between three different production flows. At ASSA ABLOY's request, the product being compared will be kept secret and will be referred to in the report as Cylinder Lock Product X. The times presented are multiplied by a factor X at the client's request. LÄS MER

 2. 2. Analys av interna avvikelser i ett världsledande företag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Jakob Friberg; Wilhelm Stark; [2020]
  Nyckelord :Avvikelser; Förbättringsarbete; Förbättringsverktyg; Metoder; avvikelsehantering; PDCA; Metodstandard; Kvalitetsstyrning;

  Sammanfattning : Följande studies syfte är att undersöka och analysera verksamhetens interna avvikelser. I studien presenteras även en nulägesbeskrivning samt utförliga och handkraftiga åtgärdsförslag med målet att förbättra verksamhetens arbetssätt kring avvikelsehantering. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av layout och produktions- och materialflöde till MD60-linan på Maxidoor AB : Development of layout and production and material flow for the MD60 line at Maxidoor AB

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Patrik Flygare; Hampus Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Production Flow; Layout Design; Lean; Stock; Produktionsflöde; Layoutdesign; Lean; Lager;

  Sammanfattning : Maxidoor AB är i en expanderingsfas och flera nya projekt har påbörjats, där ett av projekten är att designa en ny produktionslina för en ny produkt. Produkten som utvecklats är en branddörr som följer en ny standard och kräver en annan tillverkningsprocess än den som finns på företaget idag. LÄS MER

 4. 4. Ett förslag på ett arbetssätt för en effektiv upplärning av ny produktionspersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Henok Merhawi; Benjamin Hasanbegovic; [2019]
  Nyckelord :Training Within Industry; Job Instructions; Standardiserat arbetssätt; Metodstandard; Training Within Industry; Job Instructions; Upplärning; Inlärningskurva; Lärstilar;

  Sammanfattning : När tillverkningsindustrier växer och behovet ökar, skapas ett kritiskt behov av att träna och instruera nya medarbetare för att möta de önskade kundkraven på kort tid. Trots det har företag svårt att veta vilken upplärningsmetod som är mest lämplig för att snabbt träna oerfaren personal till att arbeta produktivt. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning och förslag på arbetsmetodik inom ett beredningsflöde

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Emil Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Capacity; Defense; Hoshin Kanri; Lean; Production Preparation; Standard methods; TQM; Beläggning; Beredning; Försvar; Hoshin Kanri; Kapacitet; Lean; Metodstandard; Planering; Produktion; Standardiserat underlag; TQM;

  Sammanfattning : Rapporten är ett resultat av ett examensarbete inom Maskinteknik, inriktning Industriell Ekonomi och Produktion, vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har utförts för försvarsföretaget BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. LÄS MER