Sökning: "Metodutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet Metodutveckling.

 1. 1. Kvalitetskontroll av kalkcementpelare - behovsstudie för metodutveckling, sammanställd från litteratur och intervjuer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Stefani Mazdin; [2020]
  Nyckelord :Kalkcementpelare kc-pelare kvalitetskontroll; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kvaliteten på kalkcementpelare, kc-pelare, varierar ofta. Det är vid design- och tillverkningsprocess svårt att säkerställa den slutliga kvaliteten och egenskaperna kan vara olika inom och mellan pelare. Den stabiliserade jordens geologiska förhållanden inverkar, liksom bindemedel och tillverkningsförfarande. LÄS MER

 2. 2. Deposition of a Polydisperse Aerosol in the Upper Respiratory Tract

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Fanny Bergman; [2020]
  Nyckelord :Aerosol; particle deposition; upper airways; inhalation measurements; polydisperse aerosol generation; mouth-throat model; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inhaled pharmaceuticals are commonly used in the treatment of respiratory disease. This method of administration has many advantages but also poses a problem with particles being lost before reaching the target site. Particle deposition in airways is mainly an effect of inertial impaction, gravitational settling and diffusion. LÄS MER

 3. 3. Methodology Development for Topology Optimization of Power Transfer Unit Housing Structures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Povendhan Palanisamy; [2020]
  Nyckelord :Topology Optimization; Design interpretability; Housing structure; Design Volume; Response Functions and Parameters; Topologioptimering; designtolkbarhet; husstruktur; designvolym; svarsfunktioner och parametrar;

  Sammanfattning : Simulation driven design is a method and process that has been developed over many years, and with today’s advanced software, the possibility to embed simulation into the design process has become a reality. The advantages of using simulation driven design in the product development process is well known and compared to a more traditional design process, the simulation driven design process can give the user the possibility to explore, optimize and design products with reduced lead time. LÄS MER

 4. 4. Kreativa metoders funktion i grupphandledning : En intervjustudie med fem handledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Erika Marklund; [2020]
  Nyckelord :Kreativ; metod; grupphandledning;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att belysa hur några erfarna handledare resonerar kring kreativa metoders funktion vid grupphandledning. Tidigare forskning visar att kreativa metoder effektiviserar handledningen, hjälper de handledda att få tillgång till sina inre resurser, stärker gruppsammanhållning, möjliggör perspektivbyte, samt stärker reflektion genom att man tränar handling. LÄS MER

 5. 5. Det horisontellas förlösande kraft - Fem jazzpianisters tänkande kring flerstämmig improvisation och en skiss till en improvisationsmetodik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Gustaf Rosenberg; [2020]
  Nyckelord :Flerstämmighet; stämföring; improvisation; kontrapunkt; jazz; piano; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Multiple-voice-improvisation; Polyphony; Voice-leading; Counterpoint; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det horisontellas förlösande kraft – Fem jazzpianisters tänkande kring flerstämmig improvisation och en skiss till en improvisationsmetodik, av Gustaf Rosenberg, har sin bakgrund i en självupplevd uppfattning att det finns grund för metodutveckling på områdena flerstämmig improvisation och stämföring för jazzpianister. Studien undersöker, genom intervjuer med professionella jazzpianister i jämförelse med undervisningsunderlag och annan kunskapsbildning, hur jazzpianister beskriver att de använder och övar på olika flerstämmiga uttryck. LÄS MER