Sökning: "Mette Löfquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mette Löfquist.

  1. 1. Canine herpesvirus-1 : effekter på avelshundar och deras avkommor

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Mette Löfquist; [2015]
    Nyckelord :hundens herpesvirus; avelshundar; hundavel; valpar; förebyggande åtgärder; behandling; canine herpesvirus; CHV-1; dog breeding; puppies; prevention; treatment; therapy;

    Sammanfattning : Canine herpesvirus-1 (CHV-1) är det herpesvirus som är specifikt för hunddjur. I likhet med andra alfaherpesvirus ger det oftast upphov till en ofarlig infektion hos vuxna individer och en dödlig, systemisk infektion hos nyfödda. När den akuta infektionen är över går viruset in i en latent fas. LÄS MER