Sökning: "Metylmalonsyra"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Metylmalonsyra.

  1. 1. Simultan kvantifiering av metylmalon­syra och total homocystein : En kombinationsmetod baserad på hydrofil interaktion vätskekromatografi och elektrospray jonisations­masspektrometri

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

    Författare :Sindy Palm; [2011]
    Nyckelord :Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography; SeQuant™ ZIC®-HILIC; masspektrometri; Metylmalonsyra; Homocystein; B-vitaminbrist; TCEP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER