Sökning: "Mevludin Mujcinovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mevludin Mujcinovic.

  1. 1. The Aronda "Black Box" - Bridging the Gap of Mistrust in Insurance Service Relationships : A Study of Damage Adjustment as a Critical Episode

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :William Kumassah; Mevludin Mujcinovic; [2010]
    Nyckelord :Service and Relationship management and marketing; relationship quality; critical incidents; damage adjustment; customer satisfaction; customer retention; insurance service relationship; perceived quality; service encounters; perceived quality; private insurances;

    Sammanfattning : Problem: The nature of insurances, and indeed the customer-provider relationship in insurance services, lends itself to distinctive characteristics. These characteristics have particular implications on overall perceived service and relationship quality, and thus customer retention. LÄS MER