Sökning: "MiFID II"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden MiFID II.

 1. 1. Gold plating vid implementering av EU-direktiv : Nationellt överskridande av miniminivån vid implementering av minimiharmoniseringsdirektiv i ljuset av det svenska genomförandet av IDD

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hanne Mellbye; [2019]
  Nyckelord :gold plating; direktivimplementering; minimiharmonisering; IDD; försäkringsdistribution;

  Sammanfattning : När en medlemsstats genomförande av ett EU-direktiv innebär tillförsel av ytterligare bestämmelser vilka medför en förhöjd skyddsnivå i förhållande till direktivet, innebär det utförande av gold plating. Eftersom förfarandet leder till särreglering i förhållande till andra medlemsstater uppstår därmed en konflikt med EU:s harmoniseringsambitioner på den inre marknaden. LÄS MER

 2. 2. MiFID II : En kvalitativ studie om hur direktivet har förändrat det dagliga arbetet för rådgivare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Gimbergsson; Linnea Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den ökade digitaliseringens framfart har bidragit till ett större utbud för finansiella produkter. I och med den ökade digitaliseringen ställs det högre krav på att skydda investeraren på marknaden. Markets in Financial Instruments Directive är ett direktiv som är utformat av Europeiska Unionen och trädde i kraft 2007. LÄS MER

 3. 3. Finansiella regleringars inverkan på chefers ledarskap : En kvalitativ studie inom den svenska finanssektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alice Olsson; Kevin Jörgensen; [2019]
  Nyckelord :Qualitative study; leadership; transactional leadership; transformational leadership; coaching; regulations; financial sector; Kvalitativ studie; ledarskap; transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; coaching; regleringar; finansiell sektor;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studien tar avstamp i de ständigt ökade regleringarna inom den finansiella sektorn, särskilt inom bank och försäkring. Denna sektor har upplevt tyngre regleringar sedan Enron skandalen 2001 vilket kulminerade till Sarbanes-Oxley Act 2002, som fortfarande är aktivt reglerad idag. LÄS MER

 4. 4. Bidding models for bond market auctions

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Kristofer Engman; [2019]
  Nyckelord :Auction; winner s curse; request for quote; RFQ; statistics; applied mathematics; financial mathematics; bond; e-auction; fixed income; skew exponential power; mifid II; pricing; Budgivning; winner s curse; request for quote; RFQ; statistik; tillämpad matematik; finansiell matematik; obligation; e-auktion; fixed income; skew exponential power; mifid II; prissättning;

  Sammanfattning : In this study, we explore models for optimal bidding in auctions on the bond market using data gathered from the Bloomberg Fixed Income Trading platform and MIFID II reporting. We define models that aim to fulfill two purposes. The first is to hit the best competitor price, such that a dealer can win the trade with the lowest possible margin. LÄS MER

 5. 5. Implementering av ett nytt finansiellt regelverk : En fallstudie av införandet av MiFID II och dess inverkan på investeringsrådgivning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Kemi; Erik Stjernfeldt; [2019]
  Nyckelord :Finansiella regelverk; MiFID I; MiFID II; implementering; implementeringsprocess; bank; EU-direktiv;

  Sammanfattning : Finansmarknaden präglas av ett stort antal finansiella bestämmelser och genomförandet av dessa kan betyda stora förändringar för banker och liknande organisationer. Den 3 januari 2018 införde Europeiska unionen ett nytt finansiellt regelverk, MiFID II, som kom att påverka finansmarknadens alla aktörer. LÄS MER