Sökning: "MiFID II"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden MiFID II.

 1. 1. Disclosure of changes in major holdings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Björn Schäfer; [2019]
  Nyckelord :Business Law; EU Law; European Union Law; EU; European Union; Capital Markets; Securities Markets; Stock Markets; Securities Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With the adoption of MiFID II, a new, less regulated ‘level’ of capital mar-ket, the SME Growth market, is now available for the member states of the European Union. Available for SME Growth markets, there are several regu-latory alleviations for issuers of shares regarding e.g. LÄS MER

 2. 2. För mycket transparens? : En kvalitativ studie gällande införandet av Markets in Financial Instruments II och bankaktörers upplevda påverkan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Louise Wener; Maria Mardini; [2019]
  Nyckelord :Transparency; MiFID; Asymmetrical information; Banks; Financial market; Transparens; MiFID; Asymmetrisk information; Banker; Finansiella marknaden;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts i syfte att undersöka påverkan på svenska banker under och efter införandet av direktivet Market in Financial Instruments Directive (MiFID) IIs transparenskrav. Efter reguljära brister på den finansiella marknaden utformades det nya direktivet för att stärka transparensen för samtliga aktörer. LÄS MER

 3. 3. Skadeståndsansvar vid rådgivning om finansiella instrument från en sparrobot

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Petronella Jouchims Håkansson; Kajsa Loikas; [2019]
  Nyckelord :Skadestånd; finansiell rådgivning; robotrådgivning; finansiella instrument; MiFID; MiFIR; Rådgivningslagen;

  Sammanfattning : Digitala hjälpmedel syns idag inom flera områden på den finansiella marknaden och ett av dessa hjälpmedel är den tjänst som flera banker och andra institut benämner som sparrobot. Syftet med funktionen är att förenkla tillvägagångssättet för konsumenter vid sparande i finansiella instrument. LÄS MER

 4. 4. MiFID II – Är en lägre gräns för minsta möjliga prisförändring likviditetsförhöjande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Bjärum; [2019]
  Nyckelord :Likviditet; Spread; Orderbokens djup; MiFID II; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda huruvida likviditeten som helhet förbättrats till följd av införandet av MiFID II och dess medföljande förändring av tick-sizen på Nasdaq Nordics svenska huvudlistor. Studien genomförs på ett slumpmässigt urval bestående av 20 aktier från vardera tre huvudlistor med hjälp av historisk transaktions- och volymdata. LÄS MER

 5. 5. Ett år med MiFID II : Fondförvaltare och aktieanalytikers upplevelser av direktivets följder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Julia Pham; Caroline Zuber; [2019]
  Nyckelord :MiFID II; transparency; efficient market; principal-agent model; information asymmetry; research analyst; fund manager; equity research; MiFID II; transparens; effektiv marknad; principal-agentteorin; informationsasymmetri; aktieanalytiker; fondförvaltare; aktieanalyser;

  Sammanfattning : Background: On January 3, 2018, the discussed MiFID II directive was implemented. The proponents argue that MiFID II increases transparency and benefits the end customers. The critics argue that smaller players are driven out from the market and that companies lose coverage. LÄS MER